Utama Kralj alkohol

Kralj alkohol

Kralj alkohol (v izvirniku John Barleycorn) je prva inteligentna literarna obravnava alkohola v ameriški književnosti. London niza pereče generalizacije o Barleycornu skupaj z nadrobno pripovedjo o svoji pivski karieri herojskih razsežnosti. Sodobnega bralca bo knjiga privlačila predvsem zaradi avtobiografske note. Londonovo življenje je bilo tragično kratko, a vendarle polno dogodivščin. V Kralju alkoholu opisuje svoje težko zgodnje življenje v Oaklandu, svoje izkušnje kot pirat ostrig, lovec na tjulne, potepuh, iskalec zlata, faliran študent in nazadnje kot najbolje prodajani pisatelj.
Delo Kralj alkohol je bilo dolgo časa zapostavljeno, Londonovi kritiki pa so ga uporabljali zoper njega in Londona prikazovali kot odkritega alkoholika. Kljub temu si delo zasluži svoje mesto na knjižnih policah za to, kar je: klasika ameriškega avtobiografskega žanra.
Tahun:
1998
Penerbit:
Dolenc
Bahasa:
slovenian
Halaman:
193
ISBN 10:
9616240234
File:
EPUB, 228 KB
Unduh (epub, 228 KB)

You may be interested in Powered by Rec2Me

 

Most frequently terms

 
 
You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them.
Jack London

Kralj Alkohol

PRVO POGLAVJE

DRUGO POGLAVJE

TRETJE POGLAVJE

ČETRTO POGLAVJE

PETO POGLAVJE

ŠESTO POGLAVJE

SEDMO POGLAVJE

OSMO POGLAVJE

DEVETO POGLAVJE

DESETO POGLAVJE

ENAJSTO POGLAVJE

DVANAJSTO POGLAVJE

TRINAJSTO POGLAVJE

ŠTIRINAJSTO POGL AVJE

PETNAJSTO POGLAVJE

ŠESTNAJSTO POGLAVJE

SEDEMNAJSTO POGLAVJE

OSEMNAJSTO POGLAVJE

DEVETNAJSTO POGLAVJE

DVAJSETO POGLAVJE

ENAINDVAJSETO POGLAVJE

DVAINDVAJSETO POGLAVJE

TRIINDVAJSETO POGLAVJE

ŠTIRIINDVAJSETO POGLAVJE

PETINDVAJSETO POGLAVJE

ŠESTINDVAJSETO POGLAVJE

SEDEMINDVAJSETO POGLAVJE

OSEMINDVAJSETO POGLAVJE

DEVETINDVAJSETO POGLAVJE

TRIDESETO POGLAVJE

ENAINTRIDESETO POGLAVJE

DVAINTRIDESETO POGLAVJE

TRIINTRIDESETO POGLAVJE

ŠTIRIINTRIDESETO POGLAVJE

PRVO POGLAVJE

Tole se mi je zgodilo vse na dan nekih volitev. Tisti topli, pravi kalifornijski popoldan sem odjezdil v neko majhno vas v Dolini meseca, da bi glasoval za ali zoper celo vrsto izboljsevalnih predlogov, predlaganih k ustavi države Kalifornije. Ker je bil dan vroč, sem se okrepčal s pijačo, preden sem oddal svoj glas, in sem spil nekaj kozarcev tudi potem, ko sem glasoval. Nazaj sem jezdil med griči, pokritimi z vinogradi, in valovitimi pašniki kmetij in sem prišel domov ravno ob času, da sem lahko spil še en kozarec pred večerjo.

»Kako si glasoval o predlogu glede ženske volilne pravice?« me je vprašala Charmian. »Glasoval sem za predlog!« Žena je od začudenja vzkliknila. Povedati moram namreč, da sem bil v mladih letih zoper žensko volilno pravico, čeprav sem bil vnet zagovornik ljudskih pravic. V poznejših letih, ko sem postal bolj strpen, pa sem se z navdušenjem zavzemal zanjo ko za neizbežen socialen pojav.

»Povej mi vendar, kako je to, da si glasoval za predlog,« meje vprašala Charmian. Odgovoril sem ji. Odgovoril sem ji brez ovinkov. Odgovoril, sem ogorčeno. Čim več sem odgovoril, tem bolj sem postal nejevoljen. (To ne, da bi bil pijan. Konju, ki sem ga bil jezdil, je bilo po pravici ime Hudournik. Rad bi poznal pijanega človeka, ki bi ga mogel iahat; i.) A vendar - kako naj se izrazim - bil sem lahke glave, dobro sem se počutil, bil sem razigran.

»Ko dobe ženske volilno pravico, bodo glasovale za prepoved alkoholnih pijač,« sem rekel. »Žene in sestre in matere, in samo one bodo zabile žeblje v rakev kralja Alkohola ...«

»Jaz sem pa mislila, da si prijatelj kralja Alkohola,« mi je Charmian segla v besedo.

»Sem. Sem bil. Nisem. Nikakor nisem. Nikdar mu nisem manj prijatelj kot takrat, kadar je v moji družbi in kadar se zdi, da sem mu največji prijatelj. Kralj vseh lažnivcev je. Najbolj odkritosrčen oznanjevalec resnice je. Vzvišen tovariš; in človek hodi z njim kakor v družbi bogov. Njegova pot drži do čiste resnice in v smrt. Podeljuje jasen vid in motne sanje. Sovražnik življenja je in učitelj modrosti, ki je večja od življenjske modrosti. Zločinski ubijalec je, ubija mladost.«

Žena me je debelo gledala in jaz sem vedel, da je ugibala, odkod imam vse to.

Govoril sem dalje. Kakor pravim, bil sem navdihnjen. V mojih možganih so bile vse mogoče misli. Vsaka misel je v svoji celici ždela opravljena pri vratih kakor jetnik, ki čaka polnoči, da uide iz ječe. In vsaka misel je bila privid, v svetli obliki, ostro izrazita, jasna. Možgane mi je razsvetljevala jasna, bela svetloba alkohola. Kralj Alkohol je z vso vnemo govoril resnico in izdajal največje skrivnosti o sebi. Jaz pa sem govoril v njegovem imenu. Pred menoj so se gibale množice spominov iz mojega preteklega življenja, vse lepo po vrsti razvrščene, kakor vojaki pri veliki paradi. Po volji sem lahko izbiral in volil. Bil sem gospod misli, gospodar svojega besednega zaklada in vseh svojih izkušenj ter sem mogel nezmotljivo izbirati podatke in graditi svoje izjave. Tako namreč krali Alkohol mami, skuša in pridobiva, naganja črve razuma, da glodajo, prišepetava svoja usode polna razumevanja resnice ter vpleta pisane prigode v enoličnost tvojega življenja.

Očrtal sem ženi svoje življenje in ji obrazložil ustroj svojega telesa. Nisem bil alkoholik po svojih starših. Rodil sem se brez vsakega organskega, kemičnega nagnjenja do alkohola. Glede na to sem bil po rodu povsem pravšen. Nagnjenje, da mi je alkohol dišal, je bilo pridobljeno. To nagnjenje je bilo pridobljeno s trpljenjem. Alkohol mi je bil od sile zoprna reč, bolj mrzek kot vsako zdravilo. Celo zdaj ne maram za njegov okus. Pil sem ga samo zavoljo njegove spodbudne moči. V vsej dobi od svojega petega do petindvajsetega leta ga nisem vzljubil zavoljo njegove spodbudne moči. Treba je bilo dvajset let neprostovoljnega učenja, daje moje telo postalo uporniško strpno za alkohol, da sem postal v srcu in notranjosti željan alkohola.

Opisal sem ji svoje prve stike z alkoholom, ji pravil o svojih prvih opitjih in nenadnem studu zoper njega in venomer poudarjal to, kar meje končno pridobilo zanj, namreč to, da se mi je povsod ponujal in nastavljal. Pa ne samo, da se mi je vedno ponujal, ampak tudi vsaka doba mojega razvijajočega se življenja meje kar silila k njemu. Kot mlad prodajalec časopisov na ulici, kot mornar, rudar, potnik po daljnih deželah, sem vselej videl, kjer so se shajali možje, da bi se kaj pomenili, se zabavali, bahali in razkazovali pogum, da bi se odpočili in okrepčali, da bi pozabili na pusti trud zoprnih dni in noči; vedno so se shajali pri alkoholu. In krčma jim je bila shajališče. Možje so se zbirali v njej, kakor so se prvotni možje zbirali okoli prostora, kjer so po navadi čepeli, ali okoli ognja pred vhodom v svoje vo-tlinsko stanovanje.

Spomnil sem ženo na hiše po južnem Tihem oceanu, zgrajene na čolnih, v katere ona ni smela, kamor so kodrolasi ljudožerci ubežali svojim ženam in se gostili ter pili sami zase, na tiste skrivnostne prostore, ki so pod smrtno kaznijo prepovedane ženskam. Kot mladenič sem se po krčmi otel iz ozkosti ženskega sveta v širni, prosti svet moških. Vsa pota so držala v krčmo.

Vsa nešteta pota romantičnih in pustolovskih doživetij so se stekala v krčmi in so vodila odtod ven in dalje v svet.

»Resnica je,« sem zaključil svoj govor, »daje ravno to, ker se mi je alkohol povsod nastavljal in ponujal, naredilo, da mi alkohol diši. Prej se nisem zmenil zanj. Smejal sem se mu. In vendar sem navsezadnje obseden od pivskega poželenja. Dvajset let je trajalo, da se mi je to poželenje vcepilo, in nadaljnjih deset let je to poželenje raslo. In učinek tega, da sem ugodil poželenju, je vse prej kot dober. Po svoji čudi sem zdravega srca in vesele narave. A vendar trpim vse prekletstvo duševne potrtosti, kadar sem v družbi kralja Alkohola.«

»Ampak,« sem se podvizal pristaviti (jaz se vedno podvizam kaj pristaviti), »kralj Alkohol mora dobiti, kar mu gre. On govori resnico. In prav to je prekletstvo.

Tako imenovane življenjske resnice niso resnične. Bistvene so laži, ob katerih življenje živi, in kralj Alkohol jih postavlja na laž.«

»Kar pa življenja ne pospešuje,« je rekla žena.

»Čista resnica,« sem odgovoril. »In prav to je najgrša plat vsega. Kralj Alkohol pospešuje smrt. Zavoljo tega sem danes glasoval za oni predlog. Ozrl sem se nazaj v svoje življenje in sem spoznal, kako je prav dostopnost do alkohola vzbudila v meni nagnjenje do njega. Znano ti je, da se v enem rodu rodi razmeroma malo alkoholikov. In z besedo alkoholik mislim človeka, čigar telesni ustroj koprni po alkoholu in ga žene k njemu, ne da bi se mu mogel upirati. Velika večina onih, ki pijejo iz navade, se ne rodi samo brez poželenja po alkoholu, ampak s pravim gnevom do njega. Ne prvemu, ne dvajsetemu, tudi stotemu kozarcu še ne uspe, da bi jim vzbudil ljubezen do alkohola. Toda oni so se naučili piti kakor se nauče kaditi, čeprav je vse laže naučiti se kaditi kot piti. Naučili pa so se, ker je bilo tako lahko dobiti alkohol. Ženske dobro poznajo vso reč. One trpe za to - žene, sestre, matere. In kadar bodo dosegle volilno pravico, bodo glasovale za to, da se alkohol prepove. Najboljše pri vsej tej stvari je, da s tem ne bodo nakopale nobene nadloge bodočemu rodu. Ker ta rod ne bo imel priložnosti priti do alkohola, ker ne bo že spočetka nagnjen k alkoholu, ne bo alkohola nikdar pogrešal. Posledica tega bo življenje, ki bo bogatejše za moško dobo rojenih in rastočih mladih fantov - ja, življenje, ki bo bogatejše za rojena in rastoča dekleta, ki bodo deležne zdravega življenja mladih mož.«

»Zakaj ne bi napisal vsega tega v prid mladim fantom in mladim dekletom, ki se bodo rodili?« je vprašala žena. »Zakaj ne bi napisal vsega tega, da bi pomagal ženam in sestram in materam, kako naj glasujejo?«

»To bi bili spomini alkoholika,« sem se rogal, ali bolje rečeno, se je rogal kralj Alkohol. Sedel je namreč za mizo pri meni, pri mojem prijaznem človekoljubnem brbljanju. Kralj Alkohol je tako prebrisan, da na mah spremeni smeh v roganje, in niti ne veš kdaj.

»Ne tako,« je rekla Charmian, prezirajoč grobost kralja Alkohola, kakor znajo mnoge ženske.

Saj se vendar nisi pokazal, da bi bil alkoholik ali da bi imel bolestno hrepenenje po alkoholu, temveč si zgolj pivec iz navade, človek, ki se je seznanil s kraljem Alkoholom, ker se je dolgo vrsto let družil z njim. Zato napiši vse to in daj spisu naslov: Spomini na alkohol.

DRUGO POGLAVJE

Pet let mi je bilo, ko sem se prvikrat upijanil.

Bilo je nekega vročega dne in moj oče je oral na polju. Poslali so me z doma, kake pol milje daleč po vrč piva. »Ampak pazi, da ga ne poliješ,« so mi naročili, ko sem šel.

Posoda je bila zgoraj široka in brez pokrova, in kakor se spominjam, prvotno namenjena za loj. Ko sem tako korakal s pivom, se mi je razlivalo preko roba po nogah. In ko sem koracal, sem premišljeval. Pivo je bilo prav dragocena stvar. In če sem dobro pomislil, je moralo biti tudi čudovito dobro. Če ne, zakaj mi ga potem doma nikdar niso dovolili piti? Spoznal sem, da so bile druge stvari, ki so mi jih odrasli branili, prav dobre. Potemtakem je bila ta tudi dobra. Odraslim se mora zaupati. Oni že vedo. Povrh tega je bil vrč prepoln. Pijača se mi je razlivala po nogah in po tleh. Čemu ta potrata? In živa duša ne bi vedela, ali sem jo razlil ali popil.

Bil sem tako majhen, da sem sedel, če sem jo hotel prav prijeti, in jo vzdignil v naročje. Najprej sem po-srebal pene. Bil sem razočaran. V njih nisem našel nič posebnega. Očitno ni bilo nič posebnega v penah. Povrh vsega okus ni bil dober. Nato se spomnim, da sem videl, kako so odrasli odpihovali pene, preden so pili. Zagrebel sem obraz v pene in srkal pravo tekočino pod njimi. Nič ni bila dobra. Kljub temu sem pil. Odrasli so že vedeli, kaj so delali. Glede na mojo malo postavo, velikost vrča v mojem naročju in glede na to, da sem pil iz nje zadrževaje sapo in imel obraz do ušes zakopan v pene, je bilo precej težko preceniti, koliko sem spil. Požiral sem tudi kakor kako zoprno zdravilo v naglici, da bi bil že konec težke preizkušnje.

Zdrznil sem se, ko sem jo mahnil dalje, in sem si dejal, da se dobri okus pozneje pojavi. Na tisti dolgi polovici milje sem še nekolikokrat pokusil. Tedaj se začudim, koliko je manjkalo piva. Ko pa sem se spomnil, da sem videl, kako so postano pivo spet spenili, sem vzel prot in mešal pivo, kolikor gaje ostalo, dokler se ni penilo prav do vrha.

In oče ni nič opazil. Izpraznil je vrč z veliko žejo potečega se orača, mi ga vrnil in prijel spet za oralo. Skušal sem stopati vštric konj. Spominjam se, kako sem se spotaknil ob kopita, padel pred blesteči se le-mež in kako je oče tako močno potegnil vajeti, da so konji skoraj sedli. Pozneje mi je pravil, da je za las manjkalo, da mi ni trebuha razparalo. Megleno se tudi spominjam, kako me je oče v naročju odnesel do konca polja in kako se je ves svet vrtel in sukal, in zavedal sem se, da mi je bilo na smrt slabo, in sem si bil svest, da sem storil strašen greh.

Popoldan sem prespal pod drevjem in ko me je ob sončnem zahodu oče zbudil, sem se vzdignil na moč bolan in se s težavo vlekel domov. Bil sem ves izmučen, udje so mi bili težki in v želodcu sem čutil neko drgetanje, ki se je raztezalo do grla in možganov. Podoben sem bil človeku, ki je prestal borbo s strupom. Resnično, zastrupil sem se bil.

Tedne in mesece po tem mi je bilo prav tako malo do piva, kakor do železnega ognjišča v kuhinji, na katerem sem se opekel. Odrasli so imeli prav. Pivo ni za otroke. Odraslim ni nič storilo, ampak njim tudi ni bilo nič, kadar so jemali kroglice in ricinovo olje. Kar se mene tiče, sem lahko popolnoma dobro živel brez njega. Ja, in lahko bi brez njega popolnoma dobro živel prav do smrti. Ampak okoliščine so nanesle drugače. V tistem svetu, v katerem sem živel jaz, je na vsakem vogalu stal kralj Alkohol in mi migal. Uteči mu ni bilo mogoče. Vsa pota so vodila do njega. In dvajset let druženja in pozdravljanja z njim in pogumnega govorjenja je bilo treba, da je v meni zraslo neopravičljivo nagnjenje do tega lopova.

TRETJE POGLAVJE


Drugič sva se poskusila s kraljem Alkoholom, ko mi je bilo sedem let. To pot je bila kriva moja domišljija in me je strah pognal v borbo z njim. Moji starši so se preselili na pusto, žalostno obalo v okrožju San Matea, južno od San Francisca, kjer so kmetovali dalje.

Pokrajina je bila tiste čase divja, malo obdelana; in pogosto sem slišal mater, kako se je bahala, da smo starega ameriškega rodu in ne priseljeni Irci ali Italijani kakor naši sosedje. V vsem našem okolišu je bila samo še ena stara ameriška družina.

Neko nedeljsko jutro, ne spomnim se več, kako ali zakaj, meje našlo na Morriseyevi kmetiji. Tam se je bilo zbralo več mladih ljudi z bližnjih kmetij. Tudi starejši so bili tam in so popivali od ranega jutra, nekateri celo že od prejšnjega večera. Morriseyevi so bili ogromna družina in med njimi je bilo mnogo vnukov in stricev, sami hrusti z velikimi škornji, mogočnimi pestmi in surovimi glasovi.

Zdajci so dekleta zavreščala in kričala: »Tepejo se!«

Vse je bilo pokonci. Moški so planili iz kuhinje. Dva hrusta z zardelim obrazom in osivelimi lasmi sta se spoprijela. Eden je bil črni Mat, ki je svoje dni ubil dva

človeka, kot so govorili. Zenske so tiho cvilile, se križale ali zdaj pa zdaj molile, zakrivale oči in kukale skozi prste. Ampak jaz ne. Pošteno govorim, bil sem najbolj pozoren gledalec. Mogoče sem hotel videti tisto čudo, kako ubijejo človeka. Vsekakor pa sem hotel videti boj med moškimi. Moje razočaranje je bilo veliko. Črni Mat in Morriseyev Tom sta samo držala drug drugega in privzdigovala v nerodne škornje obute noge na čuden način, kakor bi plesala dva slona. Bila sta preveč pijana, da bi se borila. Nato so se jih lotili mirilci ter ju odpeljali v kuhinjo, da bi znova utrdila prijateljstvo.

Kmalu sta govorila oba hkrati, grmela in rjovela kakor radi delajo v prosti naravi živeči možje z mogočnimi prsi, kadar žganje prežene njihovo molčečnost. Jaz pa, majhen sedemleten paglavec, ves razburjen in tresoč se po vsem životu kakor srna, ki hoče zdaj zdaj zbežati, sem radovedno kukal skozi odprta vrata v hišo in spoznal še več čudnih človeških navad. In občudoval sem Črnega Mata in MorriseyevegaToma, ki sta se široko naslanjala na mizo, se držala okrog vratu in od ljubezni jokala.

Popivanje v kuhinji se je nadaljevalo in dekleta zunaj so postala boječa. Vedele so, kaj je tako popivanje, in bile so prepričane, da se bo zgodilo nekaj strašnega. Rekle so, da ne želijo biti zraven, kadar se bo, in ena je sprožila misel, da bi šle na veliko italijansko, štiri milje oddaljeno kmetijo, kjer bi lahko plesale. Kakor bi trenil je bilo vse v parih in rinili so po peščeni poti. Vsak fantje šel s svojo drago - kolikor se da na sedemletnega otroka zanesti, da je prestregel in poznal vse ljubezenske zadeve domače okolice. In glejte, tudi jaz sem bil fant s svojo punco. Meni so bili dali majhno irsko deklico mojih let v par. Midva sva bila edina otroka pri tej prostovoljni nenadni prireditvi. Naj-starejšemu paru je bilo morebiti dvajset let. Po večini so bile dekline še ne povsem dorasle, štirinajstih in šestnajstih let, ki so hodile s svojimi fanti. Midva pa, mala irska deklica in jaz, sva bila posebno mlada in sva se vodila za roke, časi sem jo pa tudi po zgledu starejših držal okoli pasu. Samo da mi je bilo to kaj nerodno. Bil pa sem od sile ponosen tisto vedro nedeljsko jutro, ko sem stopal po dolgi puščobni poti med peščenim gričevjem. Saj sem tudi jaz imel dekle in sem bil majhen možak.

Na tisti italijanski kmetiji so bili sami neoženjeni moški. Radostno so pozdravili naš obisk. Natočili so nam vsem rdečega vina v kozarce in uredili dolgo jedilnico za ples. In mladi fantje so pili in na harmoniko plesali z dekleti. Zame je bila godba nekaj nebeškega. Še nikdar nisem slišal tako krasne. Mladi Italijan, ki je godel, je včasih celo vstal in plesal objemaj e svojega dekleta in obenem je igral za njenim hrbtom. Vse to je bila prečudovito zame, ki nisem plesal, ampak sem sedel za mizo in zijaje strmel na čudo življenja.

Bil sem samo majhen fantek in bilo se mi je še toliko učiti v življenju. Sčasoma so si jeli irski fantje streči z vinom in zavladalo je splošno veselje in navdušenje. Opazil sem, da so se nekateri opotekali in padali med plesom in daje eden šel v kot spat. Nekatera dekleta so se tudi začela pritoževati in so hotele oditi, druge pa so se samozadovoljno hahljale in so bile pripravljene na vse.

Ko so mi italijanski gostitelji, kakor vsakemu, ponudili vina, sem ga odklonil. Skušnja s pivom mi je bila dovolj in kar nič me ni bilo volja, da bi se vnovič seznanil z njim ali s katerokoli stvarjo, ki mu je bila sorodna. Na nesrečo je neki mlad Italijan, Peter po imenu, brezbožna duša, videl, da sedim sam, mahoma ga je ugriznila neka muha in natočil je kozarec do polovice in mi ga ponudil. Sedel je na drugi strani mize meni poševno nasproti. Odklonil sem. Peter je grdo pogledal in mi znova ponudil vina. Tedaj pa meje obšla grozanska groza, ki jo moram razložiti.

Moja matije imela svoje posebne sodbe in misli. Predvsem je trdovratno trdila, daje vsa temnolasa in vsa temnooka človeška zalega lokava. Ni mi treba omenjati, daje mati imela plave lase. Potem je bila prepričana, da so temnooka latinska plemena vseskozi občutljiva, vseskozi izdajalska in vseskozi morilska. Ko sem z njenih ustnic pil zgodbe, kako čuden in strašen je svet, sem jo slišal znova in znova zatrjevati, da se Italijan človeku, ki ga razžali, in najsi še tako neznatno in brez namena, gotovo maščuje tako, da ga zabode v hrbet. Njen stalen izrazje bil: v hrbet te zabodem.

Čeprav sem bil tisto jutro tako željan videti, kako bo Črni Mat ubil Morriseyevega Toma, me ni bila kar nič volja, nuditi plesalcem priložnost, da bi videli nož v mojem hrbtu. Nisem se še naučil razločevati med dejstvi in mislimi. Neomajno sem veroval v materine besede o italijanskem značaju. Vrh tega se mi je nekoliko sanjalo o svetosti gostoljubja. Naučili so me verjeti, da bi me sunil z nožem, če bi ga razžalil, popolnoma tako kakor udari konj človeka, če pride preblizu njegovih kopit in ga draži. Potem je ta mladi Italijan Peter imel tudi tiste strašne črne oči, o katerih sem slišal govoriti mater. Te oči so bile drugačne od oči, ki sem jih poznal, različne od modrih, sivih, rjavih oči naše rodovine, od bledih in vedrih oči Ircev. Morebiti je bil Peter že spil nekoliko kozarcev. Vsekakor so bile njegove oči žareče črne in so se iskrile od zlobe. Bile so skrivnostne, nekaj neznanega, kakor sem jih jaz, sedemleten deček mogel presoditi in spoznati njihovo hudobnost. V njih sem videl nenadno smrt in skoraj boječe sem odklonil vino. Izraz v njegovih očeh se je spremenil. Postale so resnobne, ukazujoče, ko je porinil kozarec z vinom bliže k meni.

Kaj mi je bilo storiti? Od tedaj sem v svojem življenju dostikrat zrl smrti v obličje, toda nikdar nisem občutil takega strahu. Prinesel sem kozarec do ustnic in Petru so se oči ublažile. Bil sem prepričan, da me ne bo pri tej priči ubil. To mi je bilo v uteho. Toda vino ne. Bilo je ceneno, novo vino, grenko in kislo, narejeno iz ostankov, pobranih z vinogradov in sodov in imelo je veliko slabši okus kot pivo. Samo na en način se vzame zdravilo in ta je, da se kar izpije. In na ta način sem tudi jaz izpil tisto vino. Nagnil sem glavo nazaj in ga pogoltnil. Moral sem znova goltniti, da sem obdržal strup v sebi - kajti to vino je bilo strup za moje otroško telo.

Ko se zdaj oziram nazaj, si lahko mislim, kako je Peter ostrmel. Natočil mi je kozarec drugič do polovice in ga porinil preko mize. Odrevenel od strahu, obupan nad usodo, ki meje zadela, sem pogoltnil drugi kozarec kakor prvega. To je bilo za Petra preveč. Pokazati je moral še drugim otroško čudo, ki gaje našel. Poklical je Dominika, mladega Italijana z brki, da bi videl, kako znam piti. To pot so mi dali poln kozarec. Človek je pripravljen storiti vse, da bi živel. Zbral sem ves pogum, potlačil slabosti, ki so mi silile v grlo, in stlačil brozgo vase.

Dominik še nikoli ni videl mladiča takih junaških zmožnosti. Še dvakrat mi je natočil, vsakokrat do vrha, in gledal, kako mi je vino izginilo po grlu.

Moja junaštva so zdaj vzbujala zanimanje. Obdali so me srednje stari italijanski delavci, kmetje iz starega kraja, ki niso znali angleško in niso mogli plesati z irskimi dekleti. Bili so temne polti in divjega pogleda. Nosili so pasove in rdeče srajce. Vedel sem, da so imeli tudi nože in obkrožili so me kakor tolpa morskih razbojnikov. In Peter in Dominik sta mejim kazala, kak junaški pivec sem.

Če bi ne imel domišljije, če bi bil topoglav in bi se trdovratno držal svoje, ne bi bil nikdar prišel v te škripce. In fantje in dekleta so plesali in nikogar ni bilo, da bi me rešil. Koliko sem pil, ne vem. Spominjam se samo, da sem bil celo večnost v strahu sredi krvoločne tolpe, daje romalo neskončno število kozarcev rdečega vina čez gole deske z vinom polite mize in izginilo po mojem žgočem grlu. Vino je bilo slabo, a nož v hrbtu bi bil še slabši, in jaz sem za vsako ceno moral ostati živ.

Če se danes z vso pivsko izkušenostjo oziram nazaj na tisti dan, vem, zakaj se nisem omamljen zrušil pod mizo. Bil sem, kakor rečeno, odrevenel, omrtvel od strahu. Edino moje gibanje je bilo, da sem nosil tisto neskončno procesijo kozarcev k ustnicam. Bil sem nepremična, uravnovešena posoda za vso tisto količino vina. Ležala mi je brez moči in učinka v želodcu, nedelavnem od strahu. Bil sem preveč prestrašen, da bi se mi bil želodec obrnil. In vsa tista italijanska svojat je gledala in zijala ter občudovala to otroško čudo, ki je požirala vino hladnokrvno kakor avtomat. Ne baham se, če se drznem trditi, da niso še nikoli videli kaj takega.

Prišel je čas odhoda. Pijane burke fantov so pripravile večino trezneje mislečih deklet, da sojih prisilile k odhodu. Znašel sem se pri vratih poleg svoje male deklice. Ona ni imela mojih izkušenj in zato je bila trezna. Očaralo jo je štorkljanje fantov, ki so skušali stopati poleg deklet in jih je pričela oponašati. Mali se je zdelo to imenitna zabava. Tudi jaz sem se začel pijano opotekati. A moja deklica ni pila vina, medtem mi je moje gibanje hitro pognalo vinske duhove v glavo. Še ko smo odhajali, sem bil bolj naraven kot ona. Čez nekaj minut pa sem se sam sebi čudil. Videl sem nekega fanta, ki se je majal pet, šest korakov, ustavil ob robu ceste, resnobno zrl v obcestni jarek ter resnobno in po očividnem resnobnem premišljanju padel vanj. Meni se je zdelo to neznansko burkasto. Opotekal sem se do roba jarka s trdnim namenom, da se na robu ustavim. Zavedel pa sem se v jarku, ravno ko me je več deklet s skrbnimi obrazi vleklo iz njega.

Zdaj me ni bila več volja delati se pijanega. Nobene šaljivosti ni bilo več v meni. Vrtelo se mi je pred očmi in s široko odprtimi usti sem lovil zrak. Neka deklica meje peljala za roko, toda moje noge so bile svinčene. Alkohol, ki sem ga bil spil, meje butal po srcu in možganih kakor s kolom.

Da sem bil slabič, sem prepričan, da bi me bil usmrtil. Pa tudi tako vem dobro, da sem bil bliže smrti, nego se je kateri preplašenih deklet sanjalo. Slišal sem jih, kako so se pričkale med seboj, kdo je kriv tega; nekatere so jokale - zavoljo sebe, zavoljo mene in zavoljo grdega vedenja svojih fantov. A mene vse to ni zanimalo. Dušilo me je in lovil sem sapo. Gibanje je bilo smrtna muka in srce mi je utripalo še huje. A vendar so dekleta po vsej sili hotela, da bi hodil. In do doma je bilo štiri milje. Štiri milje! Spominjam se, da so moje blodeče oči videle v neskončni dalji majhen most preko ceste. V resnici ni bil sto čevljev daleč. Ko smo prišli do njega, sem se zgrudil in hropeč obležal na hrbtu. Dekleta so me skušala vzdigniti, toda bil sem brez moči in se dušil. Njihovi klici na pomoč so privabili Laryja, pijanega sedemnajstletnega fanta; ki meje oživljal s tem, da mi je skakal po prsih. Megleno se spominjam na to in na vrišč deklet, ko so se prerivale z njim in ga vlekle z mene. Potem pa ne vem nič več, vendar sem pozneje zvedel, daje Larry obležal pod mostom in tamkaj prespal noč.

Ko sem se zavedel, je bilo temno. Nezavestnega so me nesli štiri milje daleč in me spravili v posteljo. Bil sem ves bolan in navzlic strašnemu naporu mojega srca in ustroja sem se venomer pogrezal v blazne blodnje. Vse, kar je bilo groznega in strašnega v mojem mladem duhu, se mi je bledlo. Najstrašnejši prividi so mi bili resnica. Videl sem izvrševati umore in morilci so me zasledovali. Kričal sem in besnel in se boril. Moje trpljenje je bilo neznansko. Ko se mi je nehalo blesti, sem slišal materin glas: »Le fantovi možgani! Ob pamet bo!« Ko pa sem se spet pogreznil v blodnje, me je spremljala njena misel in videl sem se zazidanega v blaznicah, kjer so me strežaji pretepali in vpijoči norci obdajali.

Kar je na mojega mladega duha močno vplivalo, je bilo pripovedovanje mojih staršev o zloglasnih beznicah v kitajskem delu mesta San Francisca. V svojem deliriju sem taval globoko pod zemljo po tisočerih teh beznicah in sem za zaklenjenimi železnimi vrati pretrpel in umrl tisočerih smrti. In ko sem hotel do očeta, ki je sedel za mizo v teh podzemskih grobnicah in igral s Kitajci za velike kupe zlata, sije vse moje ogorčenje dalo duška v najgrših kletvicah. Vstajal sem na postelji, se boril zoper roke, ki so me držale, in preklinjal očeta, da se je tramovje treslo. Vse nepojmljive umazanosti, ki jih sliši od moških otrok, ki prosto leta po preprosti deželi, mi je prišlo na jezik, in čeprav se nisem nikdar upal ziniti takih kletvin, so zdaj kar vrele iz mene, ko sem na vse grlo preklinjal očeta, ki je sedel tam pod zemljo in igral z dolgolasimi in dolgonohtimi Kitajci.

Čudež je, da mi tisto noč ni razneslo srca ali možganov. Žile in živčna središča sedem let starega otroka težko Dreneseio strahovite napade, v katerih sem se zvijal. Tisto noč ni nihče spal v slabotni leseni hiši, ko meje kralj Alkohol imel v oblasti. Larry tam pod mostom pa ni bil imel delirija kot jaz. Prepričan sem, da je bilo njegovo spanje omamljeno in brez sanj in da se je drugi dan prebudil samo s težko glavo in čemeren in da se nič več ne spominja tiste noči, če še živi, tako malenkosten je bil zanj ta dogodek. Ampak meni je tista izkušnja za vedno ožgala možgane. In še zdaj, ko pišem te vrstice, trideset let potem, vidim vse tako razločno, tako ostro začrtano in čutim vsako bolečino tako živo in strašno kakor v tisti noči.

Potem sem bil bolan več dni in mi ni bilo treba nobenega materinega opomina, naj se v bodoče izogibam kralja Alkohola. Mati je bila silno ozlovoljena. Trdila je, da sem napak, zelo napak ravnal in da sem storil ravno narobe, kakor me je učila. In kako sem mogel jaz, ki nisem nikdar smel ugovarjati staršem, ki mi je manjkalo prav tistih besed, s katerimi bi izrazil svojo dušo, kako sem mogel dopovedati materi, da so bili ravno njeni nauki neposredno krivi moje pijanosti. Da nisem bil slišal njenih nazorov o temnih očeh in značaju Italijanov, si ne bi bil nikoli zmočil ustnic s kislim, grenkim vinom. Šele ko sem prišel v moška leta, sem ji razodel pravo bistvo tiste nesrečne prigode.

V tistih dneh po svoji bolezni sem bil glede nekaterih reči zmeden, glede drugih pa zelo bistrega uma. Čutil sem krivdo greha, obenem pa bolest, da se mi je delala krivica. Ni bila moja krivda, a vendar sem napačno ravnal. Zelo jasen pa je bil moj sklep, da se nikoli več ne dotaknem alkoholne pijače. Noben stekel pes nima takega strahu pred vodo kot sem ga jaz imel pred alkoholom.

Vendar pa moram povedati, da me ta skušnja, kakor je bila strašna, naposled ni mogla splašiti, da ne

bi bil sklenil s kraljem Alkoholom prav tesnega tovarištva. Povsod okrog mene so bile že tedaj sile, ki so me gnale k njemu. Dozdevalo se mi je, da so razen moje matere, ki je bila vedno zelo stroga v svojih nazorih, vsi odrasli gledali to zadevo s prizanesljivimi očmi. Bilo je šala, nekaj smešnega, kar se je zgodilo. Nobene sramote ni bilo zavoljo tega. Celo fantje in dekleta so se hahljali in hihitali nad deležem, ki so ga imeli pri tej stvari, in so z užitkom pripovedovali, kako mi je Larry skakal po prsih in spal pod mostom, kako se je ta in ta tisto noč prespal na peščenem gričevju in kaj se je pripetilo tistemu fantu, ki je padel v jarek. Kakor pravim, nikjer ni bilo nobene sramote, kolikor sem opazil. Bilo je nekaj ščegetavega in vražje imenitnega - svetla, sijajna prigoda v enoličnosti življenja in dela na oni pusti, z meglo obrobljeni obali.

Irski kmetje so me dobrodušno oštevali zavoljo mojega junaškega dejanja in so me trepljali po hrbtu, dokler nisem čutil, da sem storil nekaj zares junaškega. Peter in Dominik in ostali Italijani so bili ponosni na mojo pivsko junaštvo. Nravnost se nad pitjem ni spotikala. Saj je vse pilo. V vsej občini ni bilo niti enega abstinenta. Celo učitelj naše majhne podeželske šole, petdesetletni možak, ki so mu že siveli lasje, nam je dal prosto ob priložnostih, ko se je sam metal s kraljem Alkoholom in gaje le-ta vrgel. Tako me ni nihče duševno strašil pred njim. Moj gnev zoper alkohol je izviral iz zgolj telesne zoprnosti: ta vražja snov se mi je gabila.

ČETRTO POGLAVJE

Tega naravnega občutka zoprnosti do alkohola se nisem nikoli otresel. Premagoval sem ga in ga do današnjega dne vsakokrat premagam, kadar pijem kak kozarec. Goltanec se nikdar ne neha upirati in na goltanec se lahko zanesemo, da ve, kaj je dobro za telo. Toda ljudje ne pijejo zavoljo učinka, ki ga ima alkohol na telo, temveč pijejo zavoljo učinka na možgane; ker pa more priti alkohol do možgan le skozi telo, toliko slabše za vse telo.

In vendar so kljub mojemu naravnemu občutku zoprnosti do alkohola naj svetlejši kraji v mojem otroškem življenju bile krčme. Kadar sem sedel na težkem vozu za krompir, zavit v meglo, in so me noge bolele od nedelavnosti, konji pa so počasi in s težavo stopali po globoki cesti med peščenim gričevjem, mi je ena sama svetla prikazen skrajšala pot. Ta svetla prikazen je bila krčma v Kolmi, kamor je moj oče, ali kdorkoli je vozil, vselej stopil po kak požirek. Tudi jaz sem zlezel z voza, da se pogrejem pri veliki peči in dobim kak po-klič (eksploziven bonbon) - samo en poklic, a ta je bil bajno razkošje! Krčme so bile vendar za nekaj dobre. Zadaj za počasi stopajočimi konji sem včasih celo uro užival tisti poklič.

Glodal sem kolikor mogoče po malem in nisem nikoli izgubil niti drobtinice in lizal košček, tako da se je spremenil v tenko in okusno slaščico. Te slaščice nisem nikdar hote použil. Samo okušal sem jo, venomer okušal, jo obračal z jezikom, jo zmastil ob notranjosti enega lica, potem ob notranjosti drugega lica, dokler se mi končno ni izmuznila in v majhnih kapljicah in slinicah zdrknila in odkapljala po grlu navzdol.

Rad sem imel krčme. Posebno rad sem imel krčme v San Franciscu. Imele so najokusnejše oblizke - čudne kruhe in bonbone, sire, klobase, sardine - čudovite jedi, kakršnih nisem videl nikdar na naši borni mizi. In spominjam se, da mi je nekoč krčmar zmešal iz sirupa in sodavice sladko pijačo brez alkohola. Oče je ni plačal. Krčmar jo je dal zastonj in zato sem videl v njem vzor dobrega, prijaznega možaka. Leta in leta sem še podnevi sanjal o njem. Čeprav mi je bilo takrat sedem let, mi je še zdaj v nezmanjšani jasnosti pred očmi, čeprav ga potem nisem videl nikoli več. Krčma je bila južno od Tržne ceste v San Franciscu. Stala je na zahodni strani ulice. Ko si vstopil, je bila točilna miza na levi. Na desni ob zidu je bila miza za brezplačni prigrizek. Soba je bila dolga in ozka in v ozadju, onstran nastavljenih sodčkov za pivo so stale majhne, okrogle mize in stoli. Krčmar je bil modrook možak in je imel svetle, svilnate lase, ki so mu kukali izpod črne svilene čepice. Spominjam se, da je nosil pleten volnen jopič, in še zdaj natančno poznam ono mesto sredi dolge vrste steklenic, kjer je vzel steklenico z rdečim sirupom. Dolgo časa se je pogovaijal z očetom, jaz pa sem srebal svojo sladko pijačo in ga spoštoval. In še leta pozneje sem se ga s spoštovanjem spominjal.

Kljub mojima nesrečnima izkušnjama je bil vsemogočni in lahko dostopni kralj Alkohol tisti, ki me je vabil in vlekel k sebi. Bili so znaki krčme, ki so močno vplivali na otroškega duha. Bil je otrok, ki sije ustvarjal prve sodbe o svetu in spoznal krčmo za prijeten in zaželen kraj. Ne prodajalne, nejavna poslopja, ne človeška bivališča sploh mi niso nikdar odpirala vrat in mi pustila, da bi se grel ob njihovem ognju ali mi dovolila, da bi užival božanske jedi z ozkih polic ob steni. Njihova vrata so mi bila vedno zaprta, a vrata krčme so bila vedno odprta. In vedno in povsod sem našel krčme ob glavnih in stranskih potih, v ozkih ulicah in ob obljudenih prometnih cestah, svetlo razsvetljene in vesele so bile, pozimi tople, poleti senčne in hladne. Res: krčma je bila silno imeniten kraj in bila je še več kot to!

Ko mi je bilo deset let, so moji starši opustili kmetovanje in se preselili v mesto. Tukaj sem z desetimi leti začel delati na cesti kot prodajalec časopisov. To pa zato, ker smo potrebovali denar, in zato, ker sem jaz potreboval vaje.

Našel sem pot do javne knjižnice in sem toliko bral, da mi je šlo na živce. Na revnih kmetijah, kjer sem prej živel, ni bilo knjig. Na zares čudežen način sem dobil tekom časa štiri čudovite knjige na posodo in te sem kar požrl. Ena je bila življenjepis predsednika Garfiel-da, druga: Pavla du Chailluja Potovanje po Afriki, tretja: neka povest pisateljice Ouida brez zadnjih štiridesetih strani, in četrta: Irvingova Alhambra. To poslednjo mi je bila posodila neka učiteljica. Kot otrok nisem bil drzen. Bil sem ves drugačen od Oliverja Twista in nezmožen, da bi prosil drugih knjig. Ko sem vrnil učiteljici Alhambro, sem upal, da mi posodi drugo knjigo. Ker pa mi je ni - bržkone je menila, da ne znam ceniti knjige - sem jokal vso tri milje dolgo pot od šole do doma. Čakal sem in koprnel, da bi mi posodila novo knjigo. Neštetokrat sem se ojunačil, tako da je malo manjkalo, daje nisem prosil, vendar nisem nikdar dosegel potrebne odločnosti.

In nato je prišlo mesto Oakland; na policah tamkajšnje javne knjižnice sem odkril ves svet onstran obzorja. Tukaj je bilo na tisoče knjig, ki so bile tako dobre kot moje štiri čudežne knjige, nekatere celo boljše.

Tiste čase knjižnice niso bile urejene za otroke in doživel sem čudne prigode. Spominjam se, da sem v seznamu našel knjigo: Pustolovščine Peregrina Pickla, ki je precej vplivala name. Izpolnil sem prijavni listek in knjižničar mi je izročil zbrana in popolnoma neokrajšana dela Tobije Smolletta v eni sami ogromni knjigi. Bral sem vse, predvsem pa zgodovino in prigode in vsa potovanja po suhem in po moiju. Bral sem kar po cele dopoldneve, popoldneve in noči. Bral sem v postelji, bral pri mizi, bral spotoma v šolo in iz šole in bral med odmori, ko so se drugi fantje igrali. Sitnost je lezla vame. Vsakemu sem odgovoril: »Izgini! Delaš me nervoznega!«

In tako sem bil z desetimi leti na ulici in sem prodajal časopise. Za branje nisem imel časa. Marljivo sem se vadil in učil, kako se je treba boriti, marljivo sem se učil širokoustenja, predrznosti, prešernosti. Imel sem silno domišljijo in sem bil zelo radoveden. Med rečmi, ki so me zanimale, je bila tudi krčma. Stopil sem v marsikatero in šel spet ven. Spominjam se, daje bila tiste čase na vzhodni strani Broadwaya med Šesto in Sedmo ulico od vogala do vogala ena sama vrsta krčem.

Po krčmah je bilo življenje drugačno. Možje so govorili na ves glas, se krohotali na vse grlo in vse je bilo nekam imenitno. Tukaj je bilo nekaj več kot navadna vsakdanjost, v kateri se nič ne zgodi. Tukaj je bilo življenje vedno zelo živo; kadar so padali udarci in je tekla kri in so prišli veliki policaji, je bilo celo burno. To so bili zame veliki trenutki in glava mi je bila polna vseh mogočih divjih, hrabrih bojev srčnih pustolovcev na morju in na kopnem. Nobenih velikih trenutkov ni bilo, ko sem se vlačil po ulicah in metal časopise skozi

vrata v hiše. Toda po krčmah so mi bili celo pijanci, ki so se omamljeni valjali po mizah ali po tleh, skrivnostni in občudovanja vredni.

In še več: krčme so imele pravico. Mestni očetje so jih odobrili in jim dali dovoljenje. Torej niso bile krčme tako strašne, kakor sem slišal praviti o njih one dečke, ki niso imeli priložnosti, da bi jih poznali, kakor sem jih jaz. Mogoče so res bile strašne, a to je samo pomenilo, da so bile strašno čudovite, in tisto, kar je strašno čudovito, želi prav mlad fant spoznati. Na isti način so bili strašni morski razbojniki, raztreščene ladje in bitke. In kateri zdrav fant ne bi dal svoje nesmrtne duše, da bi bil pri takih stvareh zraven. Poleg tega sem videl v krčmah reporterje, urednike, odvetnike, sodnike, ki sem jih poznal po imenu in obrazu. Ti so pritisnili krčmi žig družabnega priznanja in krčma je bila zame še bolj mikavna. Tudi ti so našli najbrž nekaj posebnega v njej, nekaj nenavadnega, kar sem občutil in iskal jaz. Kaj je bilo, nisem vedel, a moralo je biti tam, saj so se tam zbirali možje tako, kakor brenčeče muhe okoli lonca z medom. Žalosti nisem poznal in svet se mi je zdel veder, zato si nisem mogel misliti, da so tisti možje iskali pozabljenja napornega dela in davnih žalosti.

Ne, da bi bil tisti čas pil! Od desetega do petnajstega leta sem le redkokdaj okusil alkoholno pijačo; bil sem pa v tesnih stikih s pivci in pivnicami. Pil pa le zato nisem, ker mi pijača ni prijala. Nekaj časa sem delal kot pomočnik pri razvažanju ledu po krčmah, potem sem postavljal keglje na kegljišču poleg neke gostilne in sem pometal krčme po nedeljskih izletiščih.

Debela, vesela Josie Harper je imela krčmo na vogalu Brzojavne in Devetintridesete ceste. Tjakaj sem vse leto nosil neki večerni časopis, dokler mi niso dali druge poti ob nabrežju in po zloglasnem delu oaklandskega mesta. Ko sem pobiral naročnino za prvi mesec, mi je krčmarica natočila kozarec vina. Sram meje bilo zavrniti ga in sem ga izpil. Pozneje pa sem vedno prežal, da nje ni bilo, in sem pobral naročnino pri točaju.

Ko sem prvič delal na kegljišču, je krčmar, kakor je bila navada, sklical nas postavljače, da bi nam dal piti, ker smo že nekaj ur postavljali. Drugi so prosili piva, jaz pa sem rekel, da bi rad ingverjevo pivo. Fantje so se hihetali in opazil sem, da meje krčmar počastil s čudnim, zvedavo prodornim pogledom. Pa je le odprl steklenico z ingverjevim pivom. Pozneje, ko smo se vrnili na kegljišče, so mi fantje v odmoru med igrami pojasnili vso stvar. Razžalil sem krčmaija. Steklenica ingverjevega piva velja krčmarja mnogo več kot kozarec navadnega piva in moja dolžnost je, če hočem obdržati svoje mesto, da pijem pivo. Poleg tega je pivo hranilno. Po njem bom laže delal. Ingverjevo pivo nima prav nič hranilnega. Pozneje sem res pil pivo, kadar se nisem mogel izmuzniti, in sem se čudil, kaj najdejo ljudje v njem, da jim diši. Vedno sem bil prepričan, da mi v njem nečesa manjka.

Kar mi je bilo zares po godu, so bili bonboni. Za pet centov sem lahko kupil pet topovskih krogel - debele, zelo okusne in dolgo trajajoče kepe. Celo uro sem lahko žvečil eno samo in jo mečkal po ustih. V bližini je bil neki Mehikanec, ki je prodajal velike, sladke tablice za žvečenje po pet centov eno. Četrt dneva je bilo treba, daje človek pospravil eno. In marsikateri dan mi je bila ena taka tablica edini zajtrk. V njej sem zares našel hrano, v pivu pa ne.

PETO POGLAVJE

Toda z naglico se je bližal čas, ko se mi je bilo znova meriti s kraljem Alkoholom. Ko mi je bilo štirinajst let in sem imel glavo napolnjeno s pripovedkami starih popotnikov, domišljijo pa s tropskimi otoki in daljnimi obrežji, sem se prevažal z majhno enojadrnico po zalivu San Francisca in Oaklanda. Želel sem iti na morje, proč iz enoličnosti in vsakdanjosti. Bil sem v cvetu mladosti, prežet z romantičnostjo in pustolovščinami in sanjal sem o divjem življenju na divjem človeškem svetu. Niti malo pa si nisem mislil, kako je vse dejanje in nehanje tistega človeškega sveta prežeto z alkoholom.

Ko sem nekega dne razvijal jadro na svojem čolnu, sem se seznanil s Scottyjem. Bil je mlad korenjak sedemnajstih let, mornarski vajenec, ki je pobegnil v Avstraliji z neke angleške ladje, kakor mi je pravil. Pravkar je prišel kot mornar neke druge ladje v San Francisco in zdaj bi se rad dal najeti za mornarja na kako kitolovsko ladjo. Onstran zaliva, blizu tam, kjer so ležale kitolovske ladje, je bila jahta Idler. Njen varuh je bil harpunač, ki je nameraval odjadrati na naslednjo pot na kitolovski ladji Bonanza. Bi hotel njega, Scottyja, prepeljati s svojim čolnom do tega harpunača?

Če bi ga hotel! Mar nisem slišal zgodb in govoric o Idlerju - oni veliki jahti, ki je prišla s Sandwiških otokov, kjer se je ukvarjala s tihotapstvom opija? In har-punač, ki je bil njen varuh! Kolikokrat sem ga videl in mu zavidal njegovo prostost! Nikdar mu ni bilo treba zapustiti vode. Vsako noč je spal na krovu jahte, medtem, ko sem jaz moral iti spat domov na kopno. Har-punač je imel šele devetnajst let (jaz nisem imel drugega kot njegovo besedo, daje bil harpunač), vendar je le bil zame preimenitna in slavna osebnost, da bi ga ogovoril, ko sem v hrepeneči razdalji jadral okoli jahte. Ali bi hotel peljati Scottyja, pobeglega mornarja, da obišče harpunača na tihotapski ladji? Ali bi hotel!

Harpunač je prišel na palubo, da se odzove najinemu klicu, in naju je povabil na krov. Jaz sem igral mornarja in možaka ter sem odrival svoj čoln tako, da ne bi odrgnil bele barve jahte, pustil čoln na dolgi vrvi ob krmi ladje in privezal vrv z dvema malomarnima vozloma. Šli smo v ladjo. To je bila prva ladja, ki sem jo videl od znotraj. Obleka na steni je dišala po plesni. Pa kaj zato? Mar ni bila to mornarska oprava možakov? Usnjati jopiči podloženi z grobo bombaževino, modri plašči iz pilotskega blaga, krmarski klobuki, pomorski škornji, oprave iz povoščenega platna! In vsepovsod je bila jasno vidna varčna uporaba prostora -ozka ležišča, nihajoče mize, neverjetne skrinje. Tam je bil zgovorni kompas, pomorske svetilke v pripravah za ravnovesje, zemljevidi z modrim hrbtom, malomarno zaviti in zloženi, signalne zastave po abecednem redu in mornarsko merilno šestilo, zataknjeno v lesovje, da je držalo koledar. Naposled sem živel! Tam sem sedel notri na prvi ladji, ki sem jo videl, v tihotapski ladji, kjer sta me kot tovariša sprejela harpunač in ubežen angleški mornar, ki je rekel, da mu je ime Scotty.

Prvo, s čimer sta se harpunač, ki mu je bilo devetnajst let, in mornar, ki je štel sedemnajst let, pokazala možaka, je bilo, da sta se moško vedla. Harpunač je sprožil misel, da bi bilo prav umestno, če bi imeli kaj pijače, in Scotty je izbrskal iz svojih žepov nekoliko denarja. Nato je harpunač odšel z bledo rdečo steklenico, da bi jo napolnil v kaki skrivni beznici, ker v tisti okolici krčme niso bile dovoljene. Pili smo poceni žganje iz kozarcev. Mar sem bil jaz manj močan, manj pogumen kot harpunač in mornar? Onadva sta bila možaka. Dokazala sta s tem, kako sta pila. Pitje je bil znak možatosti. Torej sem pil z njima kozarec za kozarcem, nemešanega in brez pomisleka, čeprav se vražja tekočina ni mogla primerjati s tablico slaščice za žvečenje ali z okusno topovsko kroglo. Stresel sem se in pogoltnil z vsakim požirkom iz želodca vzdigujočo se snov, vendar sem možato prikrival vse take pojave.

Tisto popoldne smo nekajkrat napolnili steklenico. Vsega skupaj sem imel dvajset centov premoženja; dodal sem jih skupnemu kupčku kot možak, čeprav mi je bilo skrivaj žal za ogromno množino bonbonov, ki bi si jo lahko kupil za ta denar. Žganje nam je šlo vsem v glavo in razgovor med Scottyjem in harpunačem se je sukal o vožnji ob vzhodni obali, o viharjih pri predgorju Horn, o nevihtah pri La Plati, o južnih vetrovih, o viharjih v severnem Tihem morju in o razbitih kitolov-skih ladjah v Severnem ledenem morju.

»V tisti ledeni vodi ti ni mogoče plavati,« mi je dejal harpunač zaupno. »V eni minuti se zviješ v dve gubi in se pogrezneš. Kadar ti kit razbije čoln, moraš leči s trebuhom preko vesla, tako da lahko po vrhu plavaš, kadar te prevzame mraz.«

»Seveda,« sem rekel, hvaležno prikimal in se delal, kakor da bom gotovo tudi jaz lovil kite in plaval v razbitih čolnih po Ledenem morju. In res sem si zapomnil njegov nasvet za posebno dragoceno navodilo in si ga shranil v glavi, kjer se vztrajno drži do današnjega dne.

Toda govoriti nisem mogel - vsaj na začetku ne. Za Boga! Imel sem komaj štirinajst let in svoje žive dni nisem bil še nikoli na oceanu! Samo poslušal sem lahko ta dva stara morska medveda in izpričeval svojo možatost s tem, da sem pil z njima pošteno in pravično, kozarec za kozarcem. Žganje me je prevzelo, govorjenje Scottyja in harpunača je vršalo po ozkem prostoru ladijske kabine in po moji glavi kakor veliki sunki daleč segajočega, prostega vetra, inv svoji domišljiji sem preživel bodoča leta in se gibal po divjem, krasnem svetu v številnih pustolovščinah.

Postali smo domači. Vsa naša zavrtost in zaprtost je izginila. Bili smo, kakor da se že leta in leta poznamo, in dali smo si besedo, da se bomo v prihodnje leta in leta skupaj vozili. Harpunač je pripovedoval o nesrečnih in skrivnih sramotnih prigodah. Scotty je objokoval svojo ubogo staro mater v Edinburghu - ki je bila gospa gosposkega rodu, kakor je zatrjeval, - ki živi zdaj v revščini, ki si je od trgala ust, da je plačala lastnikom ladje vso veliko učnino za njegovo vajeništvo in je s to žrtvijo sanjala, da ga bo nekoč videla kot častnika trgovske ladje in gospoda, a ji zdaj poka srce, ker je on zapustil v Avstraliji svojo ladjo in se udinjal na drugi kot navaden mornar. In Scotty je dokazal svoje besede. Iz žepa je privlekel njeno zadnje žalostno pismo in jokal nad njim, ko gaje na glas bral. Harpunač in jaz sva jokala z njim vred in prisegla, da se vsi trije udinjamo na kitolovski ladji Bonanza za veliko plačo in na koncu lova vsi trije skupaj poromamo v Edinburgh in položimo ves naš denar cenjeni gospe v naročje.

In ko mi je kralj Alkohol razgrel možgane, otajal molčečnost, stopil mojo skromnost, govoril po meni, z menoj in kakor jaz, kot moj dvojček in dober prijatelj, sem tudi jaz povzdignil svoj glas, da pokažem, da sem tudi jaz možak in pustolovec, in sem na dolgo in široko bahavo pripovedoval, kako sem se s svojim odprtim čolnom v tulečem viharju prepeljal čez zaliv pri San Franciscu, ko so celo izkušeni mornarji velikih ladij dvomili, da se mi posreči. Naprej sem jaz - ali pa kralj Alkohol, kar je bilo precej vseeno - pripovedoval Scot-tyju, da bi ga jaz, pa čeprav je on mornar za visoko morje in pozna sleherno vrv na velikih ladjah za visoko morje, če bi prišlo do kosanja z jadranjem v majhnem čolnu, gotovo potolkel, držeč roke navzkriž in v krogih vozeč okoli njega.

Najlepše pri vsej stvari je bilo, daje bilo moje zatrjevanje in bahanje resnično. Da bi bil molčeč in ponižen, kakor po navadi, se ne bi bil nikdar upal Scottyju povedati, kako cenim njegovo spretnost v vožnji z majhnim čolnom. Kralj Alkohol pa ima že to navado, da razveže jezik in izrablja skrivne misli.

Scotty, ali kralj Alkohol, ali oba, je bil seveda po mojih besedah užaljen. Meni ni bilo nič do tega. Saj sem lahko premikastil vsakega pobeglega mornarja, ki mu je bilo sedemnajst let. Vzrojila sva in divjala kakor dva petelinčka, dokler ni harpunač natočil znova kozarcev, da bi nama omogočil, da drug drugemu odpustiva in se spet sprijazniva. To se je tudi zgodilo; objela sva se in si prisegala večno prijateljstvo - prav kakor Črni Mat in Morriseyjev Tom tam v kuhinji v San Mateu, kakor sem se spomnil. In ob tem spominu sem se zavedel, da sem naposled vendarle možak -kljub svojim borim štirinajstim letom - možak, taka velik in tako možat kot onadva korenjaška hrusta, ki sta se tisto davno znamenito nedeljsko jutro sprla in pobotala.

V tem času smo prišli do onega stanja, ko se začne peti, in zdaj pa zdaj sem se v presledkih pridružil Scot-tyju in harpunaču, ki sta prepevala mornarske pesmi in pesmice. Tukaj v kabini na tej jahti sem prvikrat slišal: Oblaki beže in Žganja, Janez in druge. Ej, bilo je imenitno! Začenjal sem razumevati pomen življenja. Tukaj ni bilo vsakdanjosti, ne oaklandskega zaliva, ne nadležnega raznašanja časopisov po hišah, oddajanja ledu in postavljanja kegljev. Ves svet je bil moj, vsa njegova pota so mi bila odprta in kralj Alkohol je ukanil mojo domišljijo in mi omogočil, da sem zaslutil pustolovsko življenje, po katerem sem hrepenel.

Mi trije nismo bili navadni ljudje. Bili smo trije pijani mladi bogovi, neverjetno modri, neznansko pogumni in nismo poznali meja svojih moči. Ej - in to pravim zdaj, po letih - da bi kralj Alkohol mogel vzdržati človeka v takih višavah, nikdar več ne bi dihal trezen! Toda na tem svetu ni nič zastonj. Človek plača po železnih pravilih - za vsako moč enako veliko slabost, za vsako višino primemo nižino, za vsako domišljavo božanskost enak čas v blatu plazilcev. Za vsako krčenje dolgih dni in tednov življenja v blazne, sijajne trenutke mora človek plačati s skrajšanim življenjem in pogosto tudi z divje oderuškimi obrestmi.

Napor in trajnost sta si tako starodavna sovražnika kakor ogenj in voda. Uničujeta drug drugega in drug poleg drugega ne moreta obstati. In čeprav je kralj Alkohol mogočen čarovnik, je prav tako suženj organizma kakor mi umrjoči ljudje. Mi plačamo za vsak maratonski tek svojih živcev in kralj Alkohol ne more posredovati in odvrniti pravega plačila. On nas more povesti v višave, ne more pa nas tam obdržati, drugače bi bili mi vsi njegovi vdani častilci. In ni ga častilca, ki ne bi plačal za blazne plese, pri katerih kralj Alkohol gode!

Toda vse to pravkar povedano je govorjeno v poznejši modrosti. Tega ni niti deloma vedel fant, ki mu je bilo štirinajst let in je sedel v kabini na jahti med harpu-načem in mornarjem, vdihaval skozi nosnice zrak, poln plesnivega vonja mornarske oprave, in rjovel v zboru mornarske pesmi.

Postali smo okajeni in govorili smo vsi hkrati in kričali. Jaz sem imel sijajno naravo in želodec, da bi prebavil staro železo, in sem bil še vedno pri najboljših močeh, ko je Scotty začel giniti in popuščati. Njegovo govorjenje se je zmešalo. Iskal je besed, a jih ni mogel najti, tistih pa, katere je našel, njegova usta niso mogla izgovoriti. Njegova zastrupljena zavest ga je zapuščala. Vedrost mu je zginila iz oči in gledal je tako abotno, kakor so bili abotni njegovi poskusi, da bi spregovoril. Obraz in telo sta mu lezla na kup kakor tudi njegova zavest. Človek ne more sedeti pokonci, razen kadar ima za to voljo. Vrtoglavi Scottyjevi možgani niso mogli obvladati njegovih mišic. Vsi medsebojni odnosi v njem so se rušili. Skušal je izpiti še en kozarec, a gaje tako slabo držal, da mu je padel na tla. Nato se jev moje veliko začudenje bridko zjokal, se zvalil vznak na ležišče in mahoma zasmrčal.

Harpunač in jaz pa sva pila dalje in se vzvišeno režala drug drugemu nad Scottyjevo revščino. Odprla sva zadnjo steklenico in jo izpraznila ob spremljavi Scottyjevega smrčanja. Kmalu je tudi harpunač izginil na svoje ležišče in na bojišču sem ostal sam, nepremagan.

Bil sem od sile ponosen in kralj Alkohol je bil ponosen z menoj vred. Nesel sem svojo pijačo.

Bil sem možak. V pijači sem premagal dva možaka, da sta bila brez zavesti, čeprav smo pili enako kozarec za kozarcem. In jaz sem še vedno stal na svojih dveh nogah in stopal na palubo, da bi dobil svežega zraka v žgoča pljuča. V tem popivanju na jahti sem spoznal, kako dober želodec in kako dobro glavo sem imel za pijačo - košček znanja, ki mi je bilo v naslednjih letih vir ponosa, a sem naposled moral priti do spoznanja, da je hudo gorje. Srečen je edino človek, ki ne more spiti več kot nekaj kozarcev, ne da bi se upijanil. Nesrečen pa je, kdor lahko izpije mnogo kozarcev, ne da bi se mu kaj poznalo, ki mora izpiti brez števila čaš, da jih čuti.

Sonce je zahajalo, ko sem stopil na palubo. Spodaj v ladji je bilo obilo ležišč. Domov mi ni bilo treba hoditi. Vendar sem hotel sam sebi dokazati, koliko me je bilo možaka. Ob krmi je plaval moj čoln. Moije je odtekalo v končujoči se močni oseki proti krepkemu vetru, ki je s hitrostjo kakih štirideset milj na uro pihal z oceana. Videl sem velike peneče se valove, in sesajoče odtekanje tokaje bilo na grebenu in v dolini vsakega vala jasno vidno.

Razvil sem jadro, odrinil od ladje, se postavil h krmilu, držeč vrv jadra v roki, in se odpeljal preko zaliva. Čoln se je nagnil po strani in odletel z divjo brzino naprej. Curki morske vode so jeli pljuskati na čoln. Bil sem na višku vzhičenosti.

Jadrajoč sem zapel neko mornarsko pesem. Zdaj nisem bil štirinajst letni deček, ki je živel srednje življenje zaspanega mesta, ki mu je bilo ime Oakland. Bil sem možak, bog, in sami elementi so se mi klanjali, ko sem jih brzdal po svoji volji.

Oseka je bila končana. Med vodo in krajem, kjer so pristajali čolni, je bilo mehko blato dobrih sto jardov daleč. Zavozil sem z vso brzino v blato, zvil jadro in sem stoje na krmi začel riniti čoln z veslom naprej, kakor sem že pogostokrat storil ob oseki. Takrat pa se je zgodilo, da so se tudi v meni medsebojna razmerja jela rušili. Izgubil sem ravnotežje in štrbunknil na glavo v blato. Takrat, ko sem se poln blata skobacal na noge in mi ie no roki tekla kri. ker sem se bil ODrasnil ob školjkovit kol v blatu, tedaj šele sem se zavedel, da sem pijan. Pa kaj za to! Onstran zaliva sta v svojih ležiščih ležala nezavestna dva čvrsta mornarja, ki sem ju bil premagal v pijači. Bil sem v resnici možak. Še vedno sem stal na nogah, čeprav do kolen v blatu. Nazaj v čoln nisem maral. Bredel sem po blatu, potiskal čoln pred seboj in prepevajoč oznanjal svetu svojo možatost.

Pa sem hudo plačal za to. Bil sem bolan več dni, grdo bolan, in moje roke so me močno bolele od zastrupitve po praskah. Dober teden jih nisem mogel uporabljati in mučno mi je bilo obleči in sleči se.

Zaklel sem se: »Nikdar več!« Vse skupaj ni bilo vredno tega. Cena je bila previsoka. Očitkov vesti res nisem imel. Moje spreobrnjenje je izviralo iz bolezni. Nobeni vzvišeni trenutki niso bili vredni teh ur tolike bednosti in gorja. Ko sem se spet povrnil v svoj čoln, sem se izogibal jahte. Da sem jo obšel, sem se rajši prepeljal čez nasprotno stran zaliva. Scotty je izginil. Harpunač je še vedno hodil okoli, a sem se mu izmikal. Ko je nekoč v pristanišču za čolne stopil na suho, sem se mu skril v neko kolibo, da me ni videl. Bal sem se, da me ne bi spet zvabil do pijače, da ne bi imel morebiti polne steklenice žganja v žepu.

A vendar je - in tukaj se prične čarovnija kralja Alkohola - bila pijanost tistega popoldneva na jahti svetla točka v enoličnosti mojega življenja. Bila je vredna spomina. Moj duh se je neprestano ukvarjal z njo. Spet in spet sem v duhu pregledal vse podrobnosti. Med drugim sem bil dobil vpogled v nagibe in vzroke delovanja in nehanja ljudi. Videl sem Scottyja, ki se je zjokal nad svojo ničvrednostjo in žalostnim položajem svoje matere v Edinburghu, ki je bila gosposkega stanu. Harpunač mi je pravil strašno čudne stvari o samem sebi. Dano mi je bilo brez števila vabljivih in podžigajočih pogledov v svet, ki je bil nad mojim svetom in za katerega sem bil gotovo prav tako sposoben kakor onadva fanta, ki sta z menoj pila. Doumel sem dušo ljudi. Doumel sem svojo lastno dušo in našel v njej moč in veličino, kakršne sam nisem pričakoval.

Ja, tisti dan je bil bolj znamenit kot vsi drugi. Še danes mi je tako pomemben. Spomin nanj mi je globoko vtisnjen v dušo. Toda cena, ki sem jo plačal za to, je bila previsoka. Branil sem se družbe s kraljem Alkoholom, branil sem se plačati zanjo in sem se rajši vrnil k svojim topovskim kroglam in sladkim tablicam za žvečenje. Bistveno je, da meje ves notranji ustroj mojega zdravega normalnega telesa odganjal od Alkohola. Tista brozga mi ni prijala. Bila je odvratna. Toda kljub temu so bile vse okoliščine take, da so me neprestano gnale h kralju Alkoholu, me priganjale spet in spet, dokler ni po dolgih letih imel priti čas, ko sem iskal kralja Alkohola na vsakem kraju, kjer so se ljudje zbirali - ga iskal in z veseljem pozdravljal kot dobrotnika in prijatelja. Hkrati pa ga ves čas mrzil in sovražil. Res, čuden prijatelj je ta kralj Alkohol!

ŠESTO POGLAVJE

Napolnil sem petnajsto leto in delal v neki tovarni pločevinastih škatel. Dnevno delo je bilo dolgo in mesec za mesecem sem delal najmanj po deset ur na dan. Če se prišteje k desetim uram pravega dela pri stroju opoldanska ura, pot na delo in pot z dela domov, čas za vstajanje, oblačenje in zajtrk, večerja, slačenje in leganje v posteljo, ne ostane od štiriindvajsetih ur več kot devet ur, kijih potrebuje zdrav mladič za spanje. Od teh devetih ur se mi je posrečilo ukrasti nekoliko časa za branje, potem ko sem bil že v postelji in preden so se mi zaprle zaspane oči.

Marsikateri večer pa nisem do polnoči odšel z dela. Bili so dnevi, ko je naneslo, da sem delal osemnajst, dvajset ur brez prestanka. Nekoč sem delal pri svojem stroju nepretrgoma šestintrideset ur. In naposled so bili tedni, ko nisem nehal delati pred enajsto uro, ko sem prišel šele ob pol ene po polnoči domov in v posteljo, in so me drugo jutro poklicali ob pol šestih, da sem se oblekel, zajtrkoval, odšel na delo in stal točno ob sedmih, ko je piščalka zažvižgala, pri svojem stroju.

Ta čas ni bilo mogoče ukrasti nobene ure za moje priljubljene knjige. Kaj pa je imel kralj Alkohol opraviti s takim marljivim, stoičnim dečkom, ki je pravkar napolnil petnajsto leto? Vse je imel opraviti z njim. Dovolite, da vam dokažem. Vprašal sem samega sebe, ali je to namen življenja - da bom tovorna živina? Zavedal sem se, da noben konj v oaklandskem mestu ne dela toliko ur kot jaz. Če je to življenje, potem nisem niti malo zaljubljen vanj. V spomin mi je prišel moj čoln, ki je brez ležal v pristanišču, da so se ga školjke oprijemale. V spomin mi je prišel veter, ki je vsak dan pihal po zalivu, sončni vzhodi in zahodi, katerih zdaj nikdar nisem videl, morski zrak, ki meje skelel v nosnicah, in morska voda, ki me je skelela po životu, kadar sem se prevrnil vanjo; v spomin mi je prišla vsa lepota, vsa čudovitost in vse sladkosti sveta, ki jih nisem mogel biti deležen. Samo na en način sem se mogel rešiti tega garanja, ki mi je spodjedalo življenje: moral sem proč iz tovarne in na morje! Moral sem si služiti kruh na vodi. Pot na morje pa je neizogibno vodila do kralja Alkohola. Tedaj še nisem vedel tega. Ko pa sem to spoznal, sem bil tako pogumen, da se nisem vrnil k živinskemu življenju pri stroju.

Hotel sem biti tam, kjer je pihal veter pustolovščine. In vetrovi pustolovščine so gnali barke gusarjev - ostrigarjev po zalivu pri San Franciscu sem in tja, od oplenjenih ostrižišč in bojev po plitvinah in sipinah, vse do jutranjega trga ob mestnih nabrežjih, kamor so krčmarji in krošnjarji hodili kupovat ostrige. Vsaka oplenitev gojišča za ostrige je bila zločin. Kazen je bila državna ječa in progasta j etniška obleka ter hoja v sklenjeni vrsti. Pa kaj za to! Možje v jetniški obleki so na dan delali manj časa kot jaz pri svojem stroju. In vse bolj romantično je bilo biti gusar-ostrigar ali kaznjenec kakor suženj stroja. Za vsem tem, za vso mojo naravo, prekipevajočo od mladosti, sta me vabila romantičnost, pustolovstvo.

Zato sem se napotil k svoji stari dojilji Mammy Jennie, ki me je dojila na svojih črnih prsih. Živela je v boljših razmerah kot moji. Stregla je bolnikom za dobro tedensko plačo. Bi hotela posoditi denarja svojemu belemu otroku? Bi hotela? Vse, kar ima, je moje!

Nato sem poiskal Frencha Franka, gusarja - ostrigarja, ki je nameraval prodati svojo šalupo z imenom Razzle Dazzle. Našel sem ga zasidranega na alamedski strani zaliva v bližini mosta pri Webster Streetu; na krovu je imel obiskovalce, ki jih je gostil s popoldanskim vinom. Prišel je na palubo zaradi mojega posla. Bil je pripravljen prodati barko. Toda bila je nedelja. Vrh tega je imel goste. Drugi dan da pa rade volje napiše prodajno pogodbo in potem lahko prevzamem barko. Nato sem moral doli v ladjo in v družbo njegovih prijateljev. V kabini pa sta bili dve sestri Mamie in Tess, neka gospa Hadley, ki je bila njihova varuhinja, Whisky-Bob, mlad gusar-ostrigar šestnajstih let, in Spider-Healey, dvajsetletna pristaniška podlasica s črnimi zalizci. Gospodični Mamie, ki je bila Spiderjeva nečakinja, so rekli kraljica gusarjev-ostrigarjev in je predsedovala pri njihovih gostijah, kadar je priložnost nanesla. French Frank je bil zaljubljen vanjo, čeprav jaz tega tačas nisem vedel, a ona se je vztrajno branila poročiti se z njim.

French Frank je natočil kozarec rdečega vina iz velike pletenke, da se najina kupčija zalije. Spomnil sem se rdečega vina na italijanski kmetiji in zdrznil sem se. Žganje in pivo mi ni bilo povsem tako zoprno. Toda kraljica gusarjev-ostrigarjev je zrla vame, držeč deloma izpraznjeno čašo v roki. Imel sem svoj ponos. Čeprav mi je bilo samo petnajst let, vendar nisem mogel pokazati, da meje manj možaka kot nje. Poleg tega so bili zraven še njena sestra in gospa Hadley, mladi gusar - ostrigar pa pristaniška podlasica z zalizci, vsi s kozarci v roki. Mar sem bil mlekolizec in vodopivec? Ne, tisočkrat ne, in če bi bilo treba izpiti tisoč kozarcev! Kakor pravi možak sem izpil polni kozarec.

French Frank je bil Židane volje zaradi prodaje, ki sem jo bil odobril z zlatnikom za dvajset dolarjev. Natočil je še več vina. Jaz sem se zavedal svoje dobre glave in izbornega želodca in sem bil prepričan, da sem zmerno lahko pil z njimi, ne da bi se spet zastrupil za ves teden. Prenesel sem lahko toliko kot oni, poleg tega pa so oni že nekaj časa pili.

Začeli smo peti. Spider je zapel pesmi Bostonski fant in Črna Lulu. Kraljica je zapela: Rada bi bila ptičica, njena sestra Tess pa: Oj, ravnajte s hčerko mi prijazno. Zabava je bila brž bolj in bolj glasna in bučna. Spoznal sem, da sem se lahko odtegnil pijači, ne da bi me opazili ali poklicali na odgovor. In ko sem stopil s kozarcem v roki na stopnice kabine, tako da sem imel glavo in pleča zunaj, sem lahko izlil vino čez krov.

Moje misli so bile nekako take: čudno je, daje tem ljudem vino slabega okusa po godu. No, pusti jih! Zavoljo njihovega okusa se ne morem pričkati. Moja možatost meje, po njihovih čudnih nazorih primorala, da bi se delal, kakor da mi je vino všeč. Dobro. Se bom pač delal tako. Toda pil ne bom več kakor je neizogibno potrebno.

Kraljica meje začela zaljubljeno pogledovati, mene, poslednjega novinca med brodovjem gusaijev-ostrigar-jev, ki nisem bil samo pomagač, ampak gospodar in lastnik svoje barke. Odšla je na palubo na sveži zrak in me vzela s seboj. Seveda je dobro vedela, meni se pa sanjalo ni, kako je French Frank spodaj v kabini robantil zavoljo tega. Sedela sva na kabini, ko se nama je pridružila Tess, za njo Spider in Bob in nazadnje gospa Hadley in French Frank. In sedeli smo tam s kozarci v roki in prepevali, velika pletenka pa je neprestano krožila; jaz sem bil edini, ki sem bil popolnoma trezen in tiste trenutke sem užival, kakor jih nobeden izmed njih ni mogel uživati. Tukaj v tem ozračju prostosti in brezskrbnosti si nisem mogel kaj, da ne bi primerjal teh trenutkov in tega življenja s prejšnjim dnevom, ko sem sedel pri svojem stroju v dušečem, zatohlem ozračju in ponavljal, ponavljal z največjo hitrostjo, brez konca in kraja vrsto svojih mehaničnih kretenj. Zdaj pa sem sedel tukaj s kozarcem v roki, v toplo žareči tovarišiji z gusarji-ostrigarji, pustolovci, ki niso hoteli biti sužnji malenkostnega rednega dela, ki so se rogali omejitvam postave in so tako rekoč nosili svoje življenje in svojo prostost v svojih rokah.

Da pa sem se mogel pridružiti tej krasni družbi svobodnih ljudi brez sramu in brez strahu, mi je pomagal kralj Alkohol.

Popoldanska morska sapa mi je polnila pljuča s svojim vonjem in dvigala valove sredi zaliva. Pred njim so plavale ladje z razpetimi jadri in trobile, da bi jim odprli dvižne mostove. Mimo nas so drveli vlačilci z rdeče barvanim dimnikom in zibali našo barko v valovih svoje brazde. S sladkorjem naložena barka je vozila proti odprtem morju. Sonce se je kopalo na rahlo valujoči vodi in življenje je bilo veličastno. Zdajci je Spider zapel:

»Ej, to je Lulu, črna Lulu, moja draga, ej, kje, povej, kje si tak dolgo bila?

Čepela sem v ječi, čakala rešitve,

ko bi moj dragi pome prišel!«

Evo ga, duha upornosti, pustolovstva, romantičnosti, stvari, ki so bile prepovedane, a kljubovalno in imenitno izvršene! In zavedal sem se, da drugo jutro ne grem k svojemu stroju. Drugi dan sem hotel biti gusar- ostrigar, tako svobodno dihajoč gusar, kakor je dopuščalo stoletje in vode zaliva pri San Franciscu. Spi-der se je že pogodil z menoj, da se bo vozil kot moj edini mornar in tudi kot kuhar, medtem bi jaz opravljal delo na palubi. Zjutraj sva se hotela preskrbeti z živežem in vodo, razviti veliko glavno jadro (ki je bilo tako veliko, da pod takim še nisem vozil) in odriniti iz zaliva, čim bi potegnil veter z morja in bi se oseka nagibala h koncu. Nato sva hotela zrahljati vrvi jadra in se ob začetku plime odpeljati po zalivu do otočja Aspa-ragus, kjer sva hotela milje daleč od obrežja vreči sidro. In slednjič se mi bodo uresničile sanje: spal bom na vodi. Drugo jutro se bom prebudil na vodi in potem bom vse svoje dni in noči preživel na vodi.

Kraljica meje prosila, naj jo peljem s svojim čolnom na suho, ko se je French Frank ob sončnem zahodu pripravljal, da bi prepeljal svoje goste na obalo. Nisem razumel, kaj je pomenila nenadna sprememba njegove namere: pozval je namreč Boba, da naj z njegovim čolnom izvrši njegovo nalogo, sam pa je ostal na krovu svoje barke. Tudi nisem razumel Spiderja, ki mi je reže se rekel po strani: »Hoho! Ti pa nisi počasen!« Kako je moglo priti meni, dečku, na misel, daje bil osivel možak petdesetih let ljubosumen name?

SEDMO POGLAVJE

Sešla sva se, kakor je bilo dogovorjeno, v ponedeljek zarana, da skleneva kupčijo. Bila sva pri Zadnji priložnosti Johnnyja Neinholda - v krčmi kajpada, kjer ljudje sklepajo kupčije. Plačal sem pogojeno vsoto, prejel pobotnico in French Frank je gostil. Zdelo se mi je, daje to samo po sebi umevna šega in razumljiva - da oni, ki proda in prejme denar, spremeni del denarja v pijačo v krčmi, kjer je bila kupčija sklenjena. V moje veliko začudenje pa je French Frank gostil vso krčmo. Pila sva on in jaz, kar je bilo pravično videti; ampak zakaj naj bi bil povabljen na pijačo tudi Johnny Nein-hold, ki je bil lastnik krčme in je stregel? Mahoma sem izračunal, daje imel dobiček celo pri onem kozarcu, ki gaje pil. Razumljivo je bilo, da sta bila povabljena na pijačo Spider in Bob, saj sta bila prijatelja in tovariša z iste ladje. Toda zakaj je povabil še težaka Billa Kelleyja in Soupa Kennedyja?

V krčmi je bil še Pat, brat Kraljice, tako da nas je bilo osem. Bilo je zgodaj zjutraj in vsi so naročili žganja. Kaj sem mogel storiti jaz v tej družbi velikih možakov, ki so vsi pili žganje? »Žganja,« sem rekel tako malomarno, kakor da bi ga že tisočkrat pil. In tako žganje! Zvrnil sem kozarec. Br-r-r! Še zdaj imam tisti okus v ustih.

Osupnil sem, kakšno vsoto je French Frank plačal -osemdeset centov. Osemdeset centov! Za mojo varčno dušo ie bilo to nekai nezaslišanega. Osemdeset centov - toliko, kolikor sem zaslužil z osem ur dolgim delom pri stroju - je šlo po našem grlu, je izginilo kakor bi mignil, pustivši samo slab okus v ustih. Niti govoriti ni bilo treba, daje bil French Frank razsipnik.

Jaz bi bil rad odšel ven na sonce, preko zaliva, na svojo krasno barko. Toda nobeden ni hotel oditi. Niti moj pomočnik Spider ni hotel iti. Noben migljaj ni pomagal moji zabiti glavi, da bi se spomnila, zakaj so ostajali. Odtlej sem večkrat mislil, kako so morali gledati mene, prišleka, ki so me sprejeli v svojo družbo in sem stal z njimi pri točilnici in se nisem zganil, da bi odrinil samo za rundo.

French Frank, ki je bil, ne da bi bil jaz vedel zakaj, že požrl svojo jezo prejšnjega dne, se je začel zdaj, ko je imel denar za svojo barko v žepu, prav čudno vesti proti meni. Čutil sem spremembo v njegovem vedenju, opazil odvratno iskrenje v njegovih očeh in se čudil. Čim bolj sem spoznaval ljudi, tem bolj čudni so se mi zazdeli. Johnny Heinhold se je sklonil preko mize in mi zašepetal na uho: »Piko ima nate. Pazi se!«

Prikimal sem, da sem razumel njegove besede in jim potrdil, kakor bi prikimal človek, ki dodobra pozna ljudi. Sam pri sebi pa sem bil osupel. Za Boga! Kako sem mogel jaz, ki sem trdo delal in prebiral knjige o pustolovščinah in sem imel komaj petnajst let, ki mi niti v sanjah ni bilo prišlo na misel, da bi bil dal Kraljici gusarjev - ostrigarjev povod za kakšne druge misli, in ki nisem vedel, daje bil French Frank noro in do ušes zaljubljen vanjo - kako sem si jaz mogel misliti, da sem mu prizadejal sramoto? In kako sem mogel jaz misliti, daje bila zgodba o tem, kako gaje bila Kraljica na njegovi lastni barki zavrgla v tistem hipu, ko sem se jaz prikazal, že predmet živahne govorice po vsem obrežju? In kako sem iz istih vzrokov močel misliti, da je bila odbojnost njenega brata Pata od mene kaj drugega kot prirojena otožnost?

Bob me je za trenutek poklical na stran. »Imej oči odprte, fant,« je zašepetal. »Vzemi si moje svarilo k srcu. Frank je od vraga. Jaz se odpeljem z njim po reki navzgor, da dobiva večjo ladjo za lov na ostrige. Ker pride spet na ostrižišča, se pazi! Pravi, da te bo potopil. Kadar bo kje tam okoli, zamenjaj sidrišče, ko se stemni, in ugasni svojo luč. Razumeš?«

Ej, to se ve, da sem ga razumel. Prikimal sem in se mu kot možak možaku zahvalil za opozorilo. Nato pa sem se pridružil onim pri točilnici. Ne, jaz nisem gostil. Niti sanjalo se mi ni, da so pričakovali, da bom tudi jaz gostil. Odšel sem s Spiderjem in še danes mi šumi po ušesih, ko skušam uganiti reči, ki sojih morali govoriti o meni.

Vprašal sem Spiderja tako tja v en dan, kaj je grizlo Frencha Franka. »Kot nor je ljubosumen nate,« se je glasil odgovor.

»Ali res?« sem rekel in pustil zadevo, kakor da ne bi bila vredna, da bi razmišljal o njej.

Toda prepuščam vsakemu, da si predstavlja porast moje petnajstletne možatosti, ko sem zvedel, daje bil French Frank, petdeset let stari pustolovec, mornar, ki je prevozil vsa moija vsega sveta, ljubosumen name, ljubosumen zavoljo dekleta, ki so mu prav romantično nadeli ime Kraljica gusarjev - ostrigarjev! O takih rečeh sem že bral v knjigah in menil, da jih utegnem v daljni zreli dobi osebno resnično doživeti. Ej, počutil sem se, kakor da bi bil imeniten mlad vražič, da mu ni enakega, ko sva tisto jutro razvila veliko glavno jadro, potegnila sidro iz vode in odrinila v privetrni smeri na tri milje dolgo pot v zaliv.

Na tak način sem se rešil morečega dela pri stroju

in stopil v vrsto gusaijev - ostrigarjev. Res, ta vstop se je začel s pijačo in vse življenje je obetalo, da se bo nadaljevalo s pijačo. Toda ali naj bi se zavoljo tega obračal od nje? Kjerkoli je bilo življenje svobodno in imenitno, tam so ljudje pili. Romantičnost in pustolovščina sta vedno hodili po cesti, vodeči se za roke s kraljem Alkoholom, kakor je bilo videti. Če sem se hotel seznaniti z onima dvema, sem se moral seznaniti s tretjim. Sicer sem se moral vrniti h knjigam iz javne knjižnice in brati v njih o dejanjih drugih možakov, ne da bi jih sam doživljal in izvrševal, in garati kot suženj v tovarni pri stroju za deset centov na uro.

Ne; dejstvo, da so imeli stanovalci na vodi čudno in drago poželenje po pivu, vinu in žganju, me ni smelo odvrniti od tega prekrasnega življenja na vodi. Kaj pa, če bi njihovi nazori o sreči obsegali tudi čudno poželenje, da bi mene videli piti? Ej, če bi trdovratno kupovali pijačo in mi jo silili, jo bom pač pil! To ceno sem bil pripravljen plačati za njihovo tovarištvo. In pri tem se mi ne bi bilo treba upijaniti. Saj se tudi v nedeljo popoldne nisem opil, ko sem uredil nakup barke, in to kljub temu, da niti eden izmed ostalih ni bil trezen.

No, na tak način sem se lahko podal v bodočnost, da bi pil tisto tekočino, kadar bi jim bilo v zabavo, da bi jo pil, ampak pri tem bi budno pazil, da ne bi preveč pil.

OSMO POGLAVJE

Čeprav je bil moj razvoj v velikega pivca med gusarji - ostrigarji postopen, je pravo močno pitje prišlo vendarle nenadoma in je bilo posledica ne hrepenenja po alkoholu, temveč razumskega prepričanja.

Čim več življenja sem videl, tem bolj sem bil vanj zaljubljen. Nikdar ne bom pozabil, kako me je čudno spreletavalo po vsem životu v prvi noči, ko sem se udeležil dogovorjenega skupnega pohoda na ostrige, ko smo se zbrali na krovu barke Annie - sami veliki, divji možje brez strahu in mršave pristaniške podlasice, med katerimi so bili nekateri bivši kaznjenci, vsi pa sovražniki zakona, zreli za ječo, v mornarskih škornjih in mornarski obleki, ter se pogovarjali s surovimi, debelimi glasovi, njim na čelu veliki George, ki je imel za pasom več samokresov, da bi pokazal, daje stvar resna.

Ej, ko se oziram zdaj nazaj, vem, daje bilo vse skupaj nizkotno in trapasto. A nisem se oziral nazaj tiste dni, ko sem prišel v dotik s kraljem Alkoholom in začenjal sklepati z njim prijateljstvo. Življenje je bilo krasno in divje in doživljal sem pustolovščine, o katerih sem toliko bral.

Nelson, ki so mu rekli Mladi hudič, da so ga razločevali od Starega hudiča, njegovega očeta, je bil družabnik nekega Clama, s katerim sta se vozila na barki Reindeer. Clam je bil drzen človek, Nelson pa je bil norec brez strahu. Bilo mu je dvajset let in je imel telo kakor Herkules. Ko le bil nekaj let pozneje v Beniciji ustreljen, je mrtvaški oglednik dejal, da ni še nikoli videl tako plečatega možaka v mrtvašnici.

Nelson ni znal ne brati ne pisati. Oče gaje gor spravil v zalivu pri San Franciscu in pomorstvo mu je bila druga narava. Njegova moč je bila ogromna in njegov sloves ob obali glede nasilnosti je bil vse prej kot ugoden. Divjal je kot zverina in uganjal naravnost blazne, strašne stvari. Seznanil sem se z njim, ko sem prvič križaril s svojo barko Razzle Dazzle; videl sem ga, ko je vozil s svojim Reindeerom ob močnem vetru in lovil ostrige okrog nas, ki smo se bili zasidrali z dvema si-droma, ker smo se bali iti na suho.

To vam je bil pravi možak, ta Nelson! In ko me je nagovoril, idočega mimo Zadnje priložnosti, sem bil od sile ponosen. Poskusite pa si predstavljati moj ponos, ko meje naravnost povabil na kozarec piva! Stal sem pri točilnici in pil z njim, govoril moško o ostrigah in barkah in o skrivnostni zadevi, kako je nekdo pognal naboj debelih šiber skozi glavno jadro barke Annie.

Pogovarjala sva se in ostala pri točilnici. Meni se je čudno zdelo, da sva ostala. Pivo sva bila že izpila. Toda kako sem jaz mogel prvi iti iz krčme, ko se je velikemu Nelsonu zljubilo sloneti še dalje ob točilnici. Čez nekaj minut meje v veliko moje začudenje, povabil še na čašo, čemur sem se odzval. In še sva se pogovarjala in Nelson ni na noben način pokazal, da bi rad zapustil točilnico.

Potrpite z menoj, da razložim svoje misli in svojo nedolžnost. Predvsem sem bil zelo ponosen, da sem bil v družbi Nelsona, ki je bil največji junak med gusarji - ostrigarji in pustolovci vsega zaliva. Na nesrečo za moj želodec in sluznice je Nelsona prijela čudna muha, da se mu je zazdelo zabavno napajati me s pivom.

Odpora do piva nisem imel, a samo zato, ker mi okus in učinek piva ni bil všeč, se nisem maral odreči časti njegove družbe. Bila je pač njegova muha, da je pil pivo in jaz pijem z njim. Dobro, pripravljen sem bil, za dobro vzeti kratko nevšečnost.

Tako sva se pri točilnici dalje pogovarjala in pila pivo, ki gaje Nelson naročal in plačeval. Zdaj, ko se oziram nazaj na tisti dan, mislim, daje bil Nelson radoveden. Hotel je dognati, kakšne vrste tič sem jaz. Hotel je spoznati, kolikokrat ga bom pustil plačati, ne da bi tudi jaz plačal.

Ko sem bil spil šest kozarcev, sem sklenil, da imam zaenkrat dovolj. Zato sem mu dejal, da moram na svojo barko, ki je takrat ležala ob mestnem pomolu kakih sto korakov daleč.

Poslovil sem se od Nelsona in odšel po nabrežju. Toda z menoj je šel kralj Alkohol v izmeri šestih kozarcev. V glavi mi je zvenelo in duh mi je živahno deloval. Zavest možatosti me je povzdigovala. Jaz, pravi pravcati gusar -ostrigar, sem bil na poti na svojo lastno barko, potem ko sem prijateljsko pil pri Zadnji priložnosti z Nelsonom, ki je bil največji gusar -ostrigar izmed nas vseh! V duhu sem jasno videl, kako sva slonela ob točilnici in pila pivo. Čudno je, sem si dejal, ta muhavost, ki osreči ljudi, če trošijo lepe denarce za pivo za takega dečka, kakršen sem jaz.

Ko sem tako preudarjal, sem se domislil, da je nekajkrat stopilo po več možakov skupaj v krčmo pri Zadnji priložnosti in daje plačal najprej eden, potem drugi za vse. Prišlo mi je v spomin tisto pitje na barki Idler in kako smo Scotty, harpunač in jaz izbrskali iz žepov ves denar, da smo si kupili žganja. Tedaj sem se spomnil na zakone med nami fanti: če je kak dan eden izmed nas dal drugemu topovsko kroglo in lep košček sladke tablice za žvečenje, je drugi dan pričakoval od tovariša povračila.

Zaradi tega je Nelson postajal pri točilnici. Potem, ko je on dal za pijačo, je čakal, da še jaz dam zanjo. Pustil sem ga, daje dal šestkrat za pijačo, jaz pa se nisem zmenil, da bi le enkrat plačal! In on je bil tisti veliki Nelson! Čutil sem, kako sem zardel od sramote, sedel sem na privezni kol na nabrežju in si zakril z rokama obraz. Vročina moje sramote me je žgala na tilniku in v lica in čelo. Pogosto sem v svojem življenju zardel, a nikdar nisem doživel, da bi mi tako strašna rdečica zalila lica kakor takrat.

In ko sem sedel tam v svoji sramoti, sem razmišljal marsikaj in preračunaval vrednote. Rodil sem se v revščini. V revščini sem živel. V časih sem stradal. Nikdar nisem imel igrač kakor drugi otroci. Prve moje spomine na življenje je tlačila revščina. Revščina je bila kronična. Bilo mi je osem let, ko sem nosil prvo majhno spodnjo srajco, ki je bila res kupljena v prodajalni. In še tisto je bila samo majhna spodnja srajca. Ko se mi je umazala, sem moral spet nositi tiste strašne doma narejene reči, dokler ni bila oprana. Bil sem tako ponosen nanjo, da sem jo po vsej sili nosil brez drugega vrhnega oblačila. Takrat sem se prvič spuntal materi - razburil sem se do blaznosti, dokler mi ni pustila nositi tisto kupljeno srajco tako, da jo je ves svet videl.

Samo človek, ki je trpel lakoto, zna ceniti jed. Samo mornarji in puščavarji poznajo vrednost sveže vode. Samo otrok se more z otroško domišljijo sčasoma naučiti spoznavati vrednost stvari, ki jih dolgo ni imel. Že zgodaj sem spoznal, da sem lahko imel samo tiste stvari, ki sem sijih sam pridobil. Iz borne mladosti se ie razvila bornost. Prva stvar, ki sem si io mogel sam pridobiti, so bile cigaretne slike, cigaretni plakati in cigaretni albumi. Ni me bila volja zapravljati denar, ki sem ga zaslužil, in zavoljo tega sem za te zaklade prodajal posebne izdaje časopisov. Barantal sem z drugimi fanti za te dvojnike in ker sem obhodil vse mesto, sem imel večjo priložnost za barantanje in pridobivanje zakladov. Ni trajalo dolgo in imel sem popolno zbirko slik, ki sojih izdali izdelovalci cigaret, tako zbirko slik slovitih dirkalnih konj, pariških lepotic, žensk vseh narodov, zastav vseh narodov, znamenitih gledaliških igralcev, najslavnejših rokoborcev itd. In vsako tako zbirko sem imel v treh različnih vrstah: kot sliko iz zavoja cigaret, kot plakat in kot album. Nato sem začel zbirati dvojnike posameznih skupin, dvojnike albumov. Barantal sem za druge reči, ki so jih fantje cenili in ki sojih navadno kupili za denar, ki so ga jim dali starši. Seveda oni niso imeli tako bistrega čuta za vrednote, kot sem ga imel jaz, ki mi nikdar nihče ni dal denarja, da bi si kaj kupil. Barantal sem s poštnimi znamkami, rudninami, redkimi spominki, ptičjimi jajci, nikami. Imel sem lepšo zbirko ahatov kot vsi drugi fantje in jedro te zbirke je bilo nekaj ahatov, vrednih najmanj tri dolarje, ki sem jih vzel kot jamstvo za dvajset centov, posojenih nekemu raznašalcu pisem, ki so ga poslali v poboljševalno šolo, preden mi jih je lahko vrnil.

Barantal sem z vsako in sleherno stvarjo za vsako drugo in jo vnovčal v spet drugih kupčijah, dokler se ni spremenila v nekaj, kar je bilo vredno. Slovel sem kot barantač. Bil sem na glasu kot lakomen skopuh. Celo kitajskega mornarja sem lahko pripravil v jok, kadar sem imel kako kupčijo z njim. Drugi fantje so me klicali k sebi in mi zaupali prodajo svojih zbirk steklenic, cuni. starega železa, žita, vreč iz jute in po pet galon držečih kant za olje - resnica, za kar so mi dajali odstotke!

In ta varčni in stiskaški dečko, ki je bil vajen garati pri stroju za deset centov na uro, je zdaj sedel na nabrežju in razmišljal o pivu, ki je veljalo po pet centov čaša in je izginilo kakor bi trenil, ne da bi se kje kaj poznalo! Zdaj sem se družil z možmi, ki sem jih občudoval. Ponosen sem bil, da sem bil v njihovi družbi. Vendar mi je vse moje skopaijenje in štedenje prineslo enako vrednost za eno mnogih vzhičenj, ki sem jih bil užil, odkar sem prišel med gusarje - ostrigarje! In potem, kaj je bilo več vredno - denar ali vzhičenja? Ti možje se niso bali zapraviti denarja! Bilo jim je neznansko malo za denar in so povabili tudi po osem možakov pit žganje po deset centov kozarček, kakor je bil storil French Frank. In Nelson je pravkar dal šestdeset centov za pivo za naju dva!

Kaj je bilo storiti? Zavedal sem se, da je odločitev resna. Odločal sem med denarjem in možmi; med sko-parjenjem in romantičnostjo. Sem se moral odpovedati svojemu nekdanjemu cenjenju denarja in ga imeti za nekaj, kar se lahko troši in razmetava, ali pa sem se moral odreči tovarištvu s temi možmi, ki so včasih imeli posebne muhe, da so ljubili močno pijačo.

Vrnil sem se po obali proti Zadnji priložnosti, kjer je Nelson še vedno stal zunaj.

»Pridi z menoj na pivo,« sem ga povabil. Spet sva stala pri točilnici in se pogovarjala, a to pot sem jaz plačal deset centov! Celo uro garanja pri stroju za dva kozarca snovi, za katero nisem maral in je imela slab okus. Toda stvar ni bila težka. Prišel sem do spoznanja. Denar ni več imel vrednosti. Tovarištvo je bilo nekaj vredno.

»Rova še ene^a?« sem vnrašal In rrila sva vsak se kozarec in jaz sem plačal pijačo. Nelson je kot vešči pivec dejal točaju:

»Meni mali kozarec, Johnny.« Johnny je prikimal in mu natočil kozarec, ki je držal samo tretjino tega kot kozarci, iz katerih sva pila doslej. Vendar je bila cena ista - pet centov.

Obšlo me je prijetno veselje, zavoljo tega me taka potrata ni zelo bolela. Poleg tega sem se učil. V tem plačevanju pijače je bilo vse več kot sama količina. Dodobra sem doumel vso reč. Tukaj pivo sploh ni prišlo do veljave, ampak duh tovarištva, ker sva skupaj pila! In, ha - še nekaj! Tudi jaz sem lahko naročil majhen kozarec in za dve tretjini zmanjšal zoprno breme, s katerim je tovarištvo težilo človeka.

»Moral sem na barko po denar,« sem pripomnil kar tako, ko sva pila, v upanju, da bo Nelson razumel, zakaj sem ga pustil plačati šestkrat zapored.

»E, ni bilo prav nič treba,« je odgovoril. »Johnny že zaupa človeku kot si ti - kajne, Johnny!«

»Gotovo,« je pritrdil Johnny in se nasmehnil.

»Koliko pa že znaša moj račun?« je vprašal Nelson. Johnny je vzel knjigo izza točilnice, poiskal Nelsonovo stran in seštel ves račun, ki je znašal več dolarjev. Mahoma me je obšlo hrepenenje, da bi zavzemal kako stran v tisti knjižici. To se mi je zdelo, da je končni znak možatosti.

Ko sva popila še nekaj kozarcev, za katere sem hotel jaz plačati, se je Nelson odločil za odhod. Ločila sva se resnično tovariško in jaz sem jo mahnil po nabrežju proti svoji barki.

Spider je pravkar netil ogenj za večerjo.

»Kje si se ga pa nalezel?« se mi je zarežal skozi odprto kajuto.

»E, bil sem z Nelsonom,« sem odvrnil malomarno in skušal prikriti svoj ponos.

Tedaj mi je šinila neka misel v glavo. Tukaj je bil tudi eden izmed tistih. Zdaj, ko so se mi bile oči odprle, sem se lahko temeljito izobrazil.

»Pridi,«sem rekel, »greva k Johnnyju na kozarec!«

Ko sva stopala po obali, sva srečala Clama. Clam je bil Nelsonov družabnik. Bil je krasen, pogumen, zal, brkat možak tridesetih let.

»Greš z nama,« sem mu dejal, »bomo spili kozarec, dva.« In šel je z nama. Ko smo zavili k Zadnji priložnosti, je ravno prihajal iz krčme Kraljičin brat, Pat.

»Kam se ti tako mudi,« sem ga pozdravil. »Gremo na kozarček. Pojdi z nami.«

»Pravkar sem pil,« je ugovarjal.

»Kaj potem - mi bomo pa zdaj,« sem odvrnil. In Pat se nam je pridružil in jaz sem se mu z nekoliko kozarci piva prikupil. Ej, marsikaj sem tisto popoldne spoznal

o kralju Alkoholu. V njem je bilo vse kaj več kot slabi okus, ki si ga použil. Tukaj se je za abotno ceno desetih centov čemeren, neprijazen človek, ki mi je grozil postati sovražnik, spremenil v dobrega prijatelja. Še ogrel se je, njegovi pogledi so bili prijazni in najini glasovi so se v dobri volji skupno omehčali, ko sva rešetala govorice z nabrežja in z ostrižišč.

»Meni mali kozarec, Johnny,« sem dejal, ko so ostali naročili naj večje. Res, te besede sem izrekel kot izkušen pivec malomarno, kar tako, kot misel, ki mi je bila pravkar sama od sebe prišla v glavo. Ko se oziram nazaj, sem prepričan, daje bil med vsemi edini krčmar Johnny Neinhold, ki je vedel, da sem bil začetnik v pitju pri točilnici.

»Kje se gaje pa nalezel?« sem slučajno slišal Spider-ja, ki je zaupno vprašal krčmarja.

»Tukaj, vse popoldne je popival z Nelsonom,« se je glasil krčmarjev odgovor.

Jaz nisem nikdar pokazal, da sem slišal te besede, a navdal me je silen ponos. Res, celo krčmar mi je dajal priznanje, da sem možak.

»Vse popoldne je pil z Nelsonom.« Čarobne besede! Potrdilo viteštva, ki mi ga je dal krčmar s kozarcem piva!

Spomnil sem se, da je French Frank tisti dan, ko sem kupil barko od njega, gostil tudi krčmarja. Kozarci so bili natočeni in mi smo bili pripravljeni piti.

»Daj še ti kaj, Johnny,« sem dejal, kakor da bi bil nameraval že ves čas reči, a sem zanemaril to radi zanimivega razgovora, ki sem ga imel s Clamom in Patom.

Krčmar meje bistroumno pogledal; spoznal je, prepričan sem, veliko napredovanje v moji vzgoji in si natočil žganja iz svoje zasebne steklenice. To je za hip neprijetno dregnilo mojo varčnost. Vzel je pijačo, ki je veljala deset centov, med tem, ko smo mi pili pijačo po pet centov! Toda užaljenost je trajala samo trenutek. Otresel sem se je kot nekaj sramotnega, se spomnil svojega spoznanja in nisem pokazal svojih misli.

»Tole rundo mi, prosim, kar napiši v knjižico,« sem rekel, ko smo izpili. In jaz sem imel to zadoščenje, da sem bil priča, kako je mojemu imenu posvetil novo stran in zapisal s svinčnikom svojo terjatev za eno rundo pijače v znesku trideset centov. In kakor skozi zlato meglico sem videl pred seboj prihodnost, ko bo tista stran zelo popisana, prečrtana in spet popisana.

Plačal sem še enkrat, nato pa se je v moje silno začudenje Johnny odkupil za tisto pijačo, ki je veljala deset centov. Pogostil nas je izza točilnice in jaz sem dejal sam pri sebi, daje bil natančno in prav lepo zravnal naš račun.

»Pojdimo v krčmo St. Louis,« je sprožil Spider, ko smo bili zunaj. Pat, ki je ves dan z lopato metal premog, je odšel domov, Clam pa se je podal na svojo barko, da bi skuhal večerjo.

Tako sva sama s Spiderjem šla v St. Louis. Šel sem prvič tja - ogromno krčmo, kjer je bilo zbranih morda petdeset možakov, večinoma pristaniških delavcev. Tam sem se drugič srečal s Soupom Kennedyjem in Billom Kelleyem. Priromal je tudi Smith z barke Annie - tisti, ki je imel samokrese za pasom. Tudi Nelson se je prikazal. Našel sem še več drugih, med njimi brata Vigy, ki sta krčmarila tam, predvsem pa Joa Goosa, ki je imel zlobne oči, postrani nos in rožast telovnik in je igral na harmoniko kakor kak zavržen angel in je spravljal vase take strahovite množine pijače, kakršnih celo oaklandsko nabrežje ni moglo doumeti in gaje vse občudovalo.

Ko sem plačal pijačo - drugi so tudi plačevali - mi je šinila v glavo misel, da Mammy Jennie pač ne bo dobila mnogo posojila povrnjenega od zaslužka z mojo barko tisti teden.

»Pa kaj zato!« sem si mislil ali pravzaprav kralj Alkohol je mislil zame. »Zdaj si možak in se seznanjaš z možmi. Mammy Jennie gotovo ne potrebuje denarja tako točno kot vse te zadeve. Saj ne strada. Dobro veš.

V banki ima še denarja. Naj počaka; vrni ji počasi!«

Tako se je zgodilo, da sem spoznal še drugo značilno potezo kralja Alkohola. On ovira nravnost. Malopridno ravnanje, ki ga je trezen človek nezmožen, je zelo lahko človeku, kadar ni trezen. Pravzaprav je to edino, kar more kdo storiti, kajti ovira kralja Alkohola se vzdigne kakor stena med neposrednimi željami človeka in davno spoznano nravnostjo.

Otresel sem se misli na svoi dole uri Mammv Jennie in se še naprej seznanjal z možmi z majhnimi stroški, za nekaj malega denarja in pijanosti, ki je postajala neprijetna. Sam ne vem, kdo meje tisto noč pripeljal na krov in spravil v posteljo, mislim pa, daje bil najbrž Spider.

DEVETO POGLAVJE

In tako sem si pridobil priznanje svoje možatosti. Moj položaj ob obali in med gusarji -ostrigarji je na mah zrasel. Imeli so me za dobrega tovariša, ne za pri-huljenca. In tako se je kar na lepem zgodilo, da se nisem od tistega dne dalje, ko sem sedel na kolu na obali oaklandskega mesta in prišel do tistega spoznanja, nikdar dosti zmenil za denar. Nihče me ni več imel za skopuha, medtem je moja malomarnost glede denarja vir skrbi in trpljenja nekaterim, ki me poznajo.

Tako dodobra sem se ločil od svoje varčne preteklosti, da sem pisal domov materi, naj skliče fante iz soseščine in jim razda vse moje zbirke. Nikdar se nisem pobrigal, da bi zvedel, kateri fantje sojih dobili in katere zbirke. Zdaj sem bil mož in se popolnoma otresel vsega, kar meje vezalo na moja deška leta.

Moj ugled je rasel. Ko se je po obali razvedela zgodba, kako meje bil French Frank poskusil s svojo ladjo potopiti in kako sem jaz z napeto dvocevko v roki stal na palubi svoje Razzle Dazzle, krmaril z nogami in držal barko v njenem teku ter ga primoral, da je zasukal krmilo in se umaknil, je obala razsodila, da je kljub moji mladosti nekaj v meni. In jaz sem jim še nadalje kazal, kaj je bilo v meni. Bili so časi, ko sem pripeljal svojo barko z večjim tovorom ostrig kakor vsaka druga ladja z dvema možema; bil je čas, ko smo ropali ostrige daleč v Spodnjem zalivu in moja barka je bila edina, ki se i e bila ob svitu vrnila na sidrišče ne daleč od otoka Asparagus. Prišla je ona četrtkova noč, ko smo dirkali, kdo bo prvi prišel na trg, in sem se jaz pripeljal s svojo Razzle Dazzle - čeprav brez krmila - prvi izmed vsega brodovja in posnel smetano petkove jutranje kupčije. In bil je čas, ko sem pripeljal svojo barko iz Zgornjega zaliva samo s sprednjim malim jadrom, ker mi je Scotty sežgal glavno jadro. Da; to je bil Scotty, s katerim sem doživel tisti dogodek na Idlerju. Irec je bil Spiderjev naslednik na krovu moje barke, ko pa se je prikazal Scotty, je prevzel Irčevo mesto. A tisto, kar sem storil na vodi, je bilo samo delnega pomena. Kar je izpolnilo vse in mi pridobilo naslov Kneza ostrižišč je bilo to, da sem bil na kopnem dober tovariš s svojim denarjem in dajal za pijačo kakor mož. Niti sanjalo se mi ni. da pride čas, ko se bo oaklandska obala, nad katero sem se sprva jaz spotikal, zdaj spotikala nad menoj in se vznemirjala zaradi burk, ki sem jih počel. Vedno pa je bilo življenje povezano s pitjem. Krčme so klubi revnih ljudi. Krčme so zbirališča. Zmenili smose, da se snidemo v krčmi. V krčmi smo praznovali dobro srečo in objokovali nesrečo. V krčmi smo se tudi seznanjali. Mi je mogoče pozabiti ono popoldne, ko sem se nameril na Starega hudiča, Nelsonovega očeta. Bilo je pri Zadnji priložnosti. Johnny Heinhold naju je seznanil. Daje bil Stari hudič Nelsonov oče, je bilo že dovolj znano. Ampak bilo je vse več nego to. Bil jelastnik in gospodar ladje Annie Mine in utegnilo bi sekdaj zgoditi, da bi se udinjal pri njem za mornarja. Še več, bil je živa romantičnost. Bil je modrook, rumenolas, koščat Viking, velikega života in čvrstih mišic kljub svojim letom. In on je bil v nekdanjih divjih časih, ko so poznali samo jadra, prevozil vsa morja na ladjah vseh narodov.

Slišal sem mnoge čudne zgodbe o njem in sem ga od daleč oboževal. Krčma naju je povezala. A tudi tako bi najino poznanstvo ne bilo več, kakor da bi si podala roko in spregovorila besedo, dve - starec je bil namreč redkobeseden - da bi ne bilo pijače.

»Pijva, jaz dam zanj!« sem rekel po premoru, ki je bil po pivskih predpisih znak dobrega vedenja, kakor sem se ga naučil. Ko sva pila, je bila seveda njegova dolžnost, da meje poslušal in govoril z menoj. In Johnny je kot pravi krčmar delal preudarne opazke, ki so nama omogočale, da sva našla skupne snovi za razgovor.

In ker sva pila pivo, za katerega sem jaz dal, je bila zdaj na kapitanu Nelsonu vrsta, da da za pivo. Posledica tega je bilo nadaljevanje pogovora in Johnny se je umaknil, daje stregel drugim gostom.

Čim več piva sva popila s kapitanom Nelsonom, tem bolj sva se seznanila. Našel je v meni spoštljivega poslušalca, ki je iz prebiranja knjig mnogo vedel o mornarskem življenju, kakršnega je živel on. Tako se je vrnil v svoje burne mlade dni in mi povedal marsikatero posebno zgodbo, med tem pa sva vse božje poletno popoldne zlivala pivo po grlu in je plačal zdaj ta zdaj drugi. In samo kralj Alkohol je omogočil, da sem prebil tisto dolgo popoldne v družbi s starim morskim medvedom.

Johnny Neinhold je bil, ki meje preko točilnice skrivaj opozoril, da mi je začela iti pijača v glavo, in mi je svetoval, naj pijem male kozarce. Toda dokler je kapitan Nelson pil iz velikih kozarcev, mi je moj ponos branil piti iz drugačnih kot velikih. Šele ko je kapitan prvi naročil mali kozarec, sem naročil tudi jaz takega. Ko pa sva se po prijaznem poslavljanju, ki je nekaj časa trajalo, ločila, sem bil pijan. Imel pa sem zadoščenje, ko sem videl, da ie bil Stari hudič, prav tako piian kot jaz. V svoji mladostni skromnosti sem si komaj upal misliti, daje bil utrjeni stari mornar celo še bolj pijan.

In pozneje so Spider in Pat in Clam in Johnny Neinhold in drugi pravili, da me je Stari hudič rad videl in daje imel samo dobre besede zame, ker sem bil tako vrl dečko, kar je bilo toliko bolj pomembno, ker je bil znan kot divji, star prepirljivec, ki nikdar nikogar ni maral. Da pa sem si bil pridobil njegovo prijateljstvo, gre vsa zahvala kralju Alkoholu. Ta mali dogodek sem omenil samo zato, da podam zgled, kako številne so vade, vabe in usluge, s katerimi si kralj Alkohol pridobiva privržence.

DESETO POGLAVJE

Še vedno ni vzklilo v meni nobeno poželenje po alkoholu, telo ga ni zahtevalo. Čeprav sem leta in leta močno pil, vendar pitje ni rodilo poželenja. Pitje je bilo način življenja, ki sem ga živel, je bilo način življenja mož, s katerimi sem živel. Kadar sem križaril po zalivu, nisem vzel nobene pijače s seboj, in dokler sem bil zunaj v zalivu, me poželenje po pijači ni nikdar prevzelo. Šele potem, ko sem privezal svojo barko v pristanišču in stopil na kopno ter krenil v zbirališča mož, kjer je pijača tekla, mi je plačevanje pijače za druge in sprejemanje pijače od drugih postalo družabna dolžnost in obred moštva.

Takrat se je časih tudi zgodilo, ko sem ležal s svojo barko ob mestnem pomolu ali onstran zaliva ob peščenem rtiču, da so prišli k meni na krov Kraljica, njena sestra, njen brat Pat in gospa Hadley. Ladja je bila moja, jaz sem bil gostitelj in jaz sem lahko izkazal gostoljubje samo v oni obliki, kakor so ga oni razumeli. Takrat sem poslal Spiderja ali Irca ali Scottyja ali kogarkoli, ki je bil moj pomočnik, z vrčem po pivo, z veliko pletenko pa po rdeče vino. Včasih, ko sem ležal ob obali in prodajal svoje ostrige, so se v poznem mraku prikradli na krov mogočni policaji v uniformi in civilu. In ker smo živeli v senci policije, smo zanje odpirali ostrige in jih prednje polagali s kanci poprove omake ter, da se odkrižamo sitnežev, jadrno poslali po pivo ali po kako močnejšo robo v steklenicah.

Pa najsi sem pil kakor sem hotel, kralja Alkohola nisem mogel vzljubiti. Cenil sem ga na moč visoko radi njegovih zvez, toda ne zaradi njegovega okusa. Ves čas sem si prizadeval, da bi bil mož med možmi, in ves čas sem gojil skrivno, sramotno poželenje po bonbonih. Toda rajši bi prej umrl, nego dal komu kaj takega domnevati. Stregel sem temu naslajanju na samem, v nočeh, ko sem vedel, daje šlo moje moštvo na kopno spat. Takrat sem šel v javno knjižnico, zamenjal knjige, si kupil za celo četrtinko dolarja vsakovrstnih bonbonov, ki so se dali žvečiti in so dolgo trpeli, se splazil nazaj na Razzle Dazzle, se zaklenil v kabino, legel v posteljo in preležal dolge srečne ure, prebirajoč knjige in žvekajoč bonbone. To so bili edini časi, ko sem se zavedal, da sem v resnici užil, kolikor je bil tisti denar vreden. Dolaiji in dolaiji, izdani pri točilnici, mi niso mogli kupiti takega zadovoljstva kakor tistih petindvajset centov v trgovini slaščic.

Čim bolj sem pil, tem bolj sem začel opažati, da so se ravno pri takem popivanju pojavljala sijajna doživetja. Pijanost je bila vedno znamenita. Ob takih priložnostih se je marsikaj zgodilo. Možje kakor Joe Goose so računali svoje življenje od pijanosti do pijanosti. Pristaniški delavci so vsi težko pričakovali svoje običajne sobotne pijanosti. Mi z ostrigarskih ladij smo čakali, dokler nismo razprodali svojih tovorov, preden smo zares šli pit, čeprav sta časih kak priložnosten kozarec ali kako srečanje slučajnega prijatelja nenadoma povzročila ne nameravano pijanost.

V nekaterih pogledih je bila taka slučajna pijanost najboljša. Takrat so se zgodile najbolj čudne in bolj vznemirljive reči. Kakor tisto nedeljo, ko so Nelson,

French Frank in kapitan Spink izmaknili Whisky Bobu in Grku Nickviu ukradeni čoln za lov na losose. Med moštvom ostrigarskih bark so se izvršile spremembe. Nelson se je na krovu barke Annie stepel z Billom Kelleyjem in je dobil kroglo skozi svojo levico. Ker se je sprl tudi s Clamom in razdrl družabništvo, je vodil svojo barko z levico, visečo v obvezi, z moštvom dveh visoko-morskih mornarjev. Vozil je tako blazno, da ju je strah prepodil na kopno. In širila sta take govorice o njegovi neverjetni predrznosti, da niti eden z vse obale ni hotel voziti z Nelsonom. Tako je barka Reindeer ležala brez posadke ob peščenem rtiču onstran zaliva. Poleg nje je bila moja Razzle Dazzle s zažganim glavnim jadrom ter s Scottyjem in menoj na krovu. Whisky Bob se je sprl s French Frankom in odšel z Grkom Nic-kyjem (po reki navzgor) na neki pohod.

Uspeh tega pohoda je bil čisto nov čoln za lov na losose, ki sta ga ukradla nekemu italijanskemu ribiču. Italijan gaje šel iskat in je obiskal nas gusarje -ostrigarje vse po vrsti, in mi smo bili prepričani po tem, kar smo vedeli o Whisky Bobu in Grku Nickyju, da sta onadva bila krivca. A kje je bil ukradeni čoln?

Stotine grških in italijanskih ribičev je preiskalo ob reki in po zalivu vsako lužo in vsako luknjo v trstju, da bi ga našli. Ko pa je lastnik ves obupan ponudil nagrado petdeset dolarjev, je naše zanimanje naraslo in skrivnost se je poglobila.

Neko nedeljo zjutraj me je obiskal stari kapitan Spink. Pogovor je bil zaupen. Pravkar je v svojem čolnu lovil ribe pri starem alamedskem brodu. Ko je nastopila oseka, je opazil vrv, ki je bila privezana h kolu pod vodo in držala navzdol. Zaman je skušal vzdigniti stvar, ki je bila privezana na drugem koncu. Malo naprej je bila podobna vrv privezana k drugemu kolu, ki je tudi držala navzdol in se ni dala dvigniti. Ni dvoma, da je bil tam pogrešani čoln. Če bi ga vrnila pravemu lastniku, bi dobila petdeset dolarjev. Toda jaz sem imel čudne nazore o časti med tatovi in nisem hotel imeti nič opraviti s to zadevo.

A French Frank se je skregal z Whisky Bobom in Nelson mu je bil tudi sovražnik. (Ubogi Whisky Bob! Bil je brez zlobe, dobre duše in narave, rojen slabič, vzgojen v revščini; imel je nepremagljiv pohlep po alkoholu in je še vedno opravljal svoj poklic kot gusar -ostrigar; njegovo truplo so kmalu potegnili poleg nekega doka iz vode, kjer se je, vse preluknjano od šiber, potopilo.) Uro potem, ko sem odklonil ponudbo kapitana Spinka, sem ga videl, kako se je vozil z Nelsonom na barki Reindeer po zalivu. Tudi French Frank se je s svojo ladjo peljal mimo.

Ni trajalo dolgo, ko so se pripeljali nazaj in – čudno - barki sta pluli vštric. Ko sta zavili proti peščenem rtiču, sem lahko videl pogreznjen čoln, ki je bil do vrha stranic v vodi in so ga samo vrvi, privezane k obema barkama, držale na površini, da se ni potopil. Bibavica je napol minila in moža sta obrnila svoji barki naravnost proti pesku in zavozila nanj v eni vrsti s čolnom na sredi.

Kakor bi mignil je skočil Hans, eden French Frankovih mornarjev, v čoln in urno odveslal proti severni obali. Velika pletenka na krmi čolna je oznanjala namen njegove poti. Niso mogli strpeti niti trenutek, da ne bi praznovali tistih petdeset dolarjev, ki sojih tako zlahka zaslužili. Taka je pač navada častilcev kralja Alkohola! Kadar jim je sreča mila, pijejo. Če nimajo sreče, pijejo v upanju, da jim bo mila. Če jih je zadela nesreča, pijejo, da bi jo pozabili. Če srečajo prijatelja, pijejo. Če se spro s prijateljem in ga izgube, pijejo. Če je njihovo ljubimkanje uspešno, so tako srečni, da morajo piti. Če so zavrnjeni, pijejo iz nasprotnega vzroka.

In če nimajo sploh nobenega dela, pijejo, dobro vede, da jim bodo črvi začeli gomazeti po možganih, kadar bodo izpili dovolj kozarcev, in da bodo imeli roke polne dela. Kadar so trezni, hočejo piti, in kadar so pijani, hočejo piti še več.

Razume se, da sva bila s Scottyjem kot sotovariša povabljena na pijačo. Pomagala sva jim delati luknjo v onih petdeset dolarjev, kijih še niso dobili. Tisto popoldne se je spremenilo iz povsem navadnega poletnega nedel